Lagra e-postkommunikation i Severa enkelt och effektivt med hjälp av e-postintegration.

E-postmeddelanden lagras som aktiviteter i Severa och de länkas automatiskt till kund- och projektkort. E-postmeddelanden vidarebefordras till Severa med hjälp av en smart BCC-e-postadress. Severa väljer de e-postmeddelanden som skickas till adressen ”yourprefix@severamail.com” som skapas av dig när e-postintegration tas i bruk.

E-postintegration är tillgänglig för alla.

Hur funkar det?

E-postmeddelanden skapas som aktiviteter i Severa under en viss aktivitetstyp. Den här typen är markerad i inställningarna när integrationen aktiveras.

Varje e-postmeddelande skapas som en egen aktivitet. Integrationen läser e-postmottagarna från fälten TO, CC och BCC och från e-postmeddelandets rubriker. Observera att det är obligatoriskt att ange ämnet för e-postmeddelandet.

E-postmeddelandet måste skickas av Severa-användare eller ha minst en mottagare som är en Severa-användare. Användaren identifieras från e-postadressen. Av säkerhetsskäl är e-postmeddelanden utan Severa-användare inte tillåtna i.

  • När ett e-postmeddelande skickas av Severa-användaren, blir denna användare aktivitetsägaren.
  • Om e-post skickas av någon annan och det finns flera mottagare som också är Severa-användare, väljs en av användarna ut som aktivitetsägare och andra läggs till som deltagare i aktiviteten.
  • När en mottagare också är en kontaktperson på Severa:s kundkort, läggs kontaktpersonen till som deltagare och aktivitet som är länkad till kunden. Om det finns kontakter från flera kunder är aktiviteten inte länkad till någon kund och alla kontakter läggs till som externa deltagare.
  • Om e-postmeddelandet har mottagare som varken är Severa-användare eller kundkontakter läggs de också till som externa deltagare i aktiviteten.

Aktiviteter kan också länkas till försäljningsprojekt eller projekt genom att lägga till projektnumret framför e-postadressen. Om projektnumret till exempel är 1001 och den e-postadress som skapats för integrationen är mycompany@severamail.com, länkas aktiviteten till projektet om ett e-postmeddelande skickas till 1001.mycompany@severamail.com. Bilagor från e-postmeddelandet läggs till som filer i försäljningsprojektet eller projektet.

Hur aktiverar man?

Integration är tillgänglig för alla och den kan tas i bruk från inställningar. Det finns bara ett par inställningar som ska definieras:

  • Standardaktivitetstsyp
  • Status
  • E-postadress

När du sparat inställningarna är e-postintegrationen redo att användas.

Viktigt att känna till:

Om du också använder Google- eller Exchange-kalendersynkronisering rekommenderar vi att standardaktivitetstypen som används för e-postintegration inte tillåts synkroniseras. När du konfigurerat e-postintegration, öppnar du inställningar för kalendersynkronisering i Severa och ställer in den så att e-postintegrationsaktiviteter inte synkroniseras.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.