Prislista är en grupp av prisregler som används i mer än ett projekt. Prislistor hanteras i Inställningar > Prissättning > Prislista, där flera listor kan skapas för att tillgodose olika prissättningsmodeller. Standardprislista används automatiskt på nya projekt såvida inte en annan lista väljs.

Hantera prislistor

För att skapa en ny Prislista, lägg till ett beskrivande nummer, välj en valuta (om möjligt) och välj Spara. När den nyligen skapade prislistan är öppen kan du börja med att lägga till arbetstimmar, resekostnader och produktkostnader.

Ändringar sparas automatiskt.

Arbetstimmar

Den första raden är markerad som Standardpris, denna summa används för fakturering av arbetstimmar såvida inget annat anges i Prislistan eller Projektets prissättning. För att redigera timpriset, klicka i fältet och lägg till en summa. Om standardpriset är fakturerbart från kunden, kom ihåg att markera kryssrutan Fakturera.

Fler prissättningsregler läggs till genom att använda knappen Lägg till timpris. Lägg till så många regler som behövs för att uppnå önskad prisstruktur, men kom ihåg att nya regler inte kan duplicera eller ersätta befintliga regler.

Exempel

Du fakturerar ett standardpris på 100 SEK/tim med en extra kostnad på 150 SEK/tim för alla anställda som utför projektledning och 175 SEK/tim för alla anställda som konsulterar. Sedan bestämmer du att arbete som utförs av en ny anställd, Anders Andersson, ska debiteras 75 SEK/tim och konsultarbete av en seniorpartner, Jonas Jonsson, ska faktureras till 200 SEK/tim.

Med denna prisstruktur för arbetstimmar faktureras alla arbetstimmar som Anders utför med 75 SEK/tim, projektledningstimmar för alla anställda kommer att faktureras med 150 SEK/tim, konsulttimmar för alla anställda utom Jonas faktureras med 175 SEK/tim och Jonas konsulttimmar kommer att faktureras med 200 SEK/tim. Alla andra arbetstimmar som inte anger en specifik arbetstyp kommer att debiteras med 100 SEK/tim.

Ytterligare överväganden som övertid, resekostnader och produkter kan läggas till i prislistan enligt önskad faktureringsstruktur.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.