I ändringshistoriken registreras och visas en logg över händelser som gjorts i Severa. Specifika åtgärder loggas och visas med datum och tid då ändringen inträffade, vad som ändrades och den person som ändrade den. Händelser visas i omvänd kronologisk ordning.

Alla organisationer kan visa ändringar som gjorts för användare, frånvaro, kontakter och exporterade rapporter.

  • Ändringar för användare, frånvaro och exporterade rapporter kan visas via menyn Inställningar i den övre navigeringen.
  • Ändringar av kontakter kan visas via fliken Ändringshistorik för kontakten.

Om tillägget Ändringshistorik är aktiverat för din organisation (Enterprise-versionen) kan du dessutom rapportera ändringar som gjorts i projekt och fakturor.

Huvudvy för ändringshistorik

När du använder tillägget för ändringshistorik med administratörsbehörighet kan du öppna huvudvyn för ändringshistorik under fliken Rapporter > Rapportgenerator > Administration. Som standard visas alla ändringar som görs under innevarande dag med de senaste ändringarna överst. Om du behöver avgränsa resultaten kan du välja en viss objekttyp, endast visa specifika åtgärder (Ändringen avser) eller åtgärder som gjorts av en viss användare (Ändrad av) och begränsa tidsramen.

Du har också möjlighet att välja de värden som visas i rapporten. Som standard är alla tillgängliga värden valda. Tryck på knappen Välj värde för att ta bort eller ändra ordningen för resultatkolumnerna. Om du gör ändringar i resultatkolumnerna eller liknande kan du spara rapporten för senare bruk. Sparade rapporter finns i Rapportgalleriet. Du kan också sätta rapporten som favorit, lägga till den på startsidan eller exportera data som XLS- eller CSV-fil.

Du kan bara spara rapporter för personligt bruk. Det finns ingen möjlighet att dela dessa rapporter med andra.

Användare, frånvaro och rapportexporter

Ändringar av användare, frånvaro och rapportexporter kan bara visas i huvudvyn Ändringshistorik som finns under Rapporter > Rapportgenerator > Administration.

Projekt

Ändringar i ett visst försäljningsprojekt eller ett visst projekt kan visas med alternativet Ändringshistorik i menyn med tre punkter för försäljningsprojekt och projekt. Alternativet visas för användare med ekonomiska rättigheter till projekt (dvs. projektledare med behörighet till finanser). När du öppnar vyn visas alla ändringar som gjorts i projektet som standard. Du har möjlighet att avgränsa resultaten med hjälp av filtren som finns ovanför (Ändringen avser, Ändrad av och Tidsram). Du kan också exportera data som en XLS- eller CSV-fil.

Kontakter

Ändringar av en viss kontakt kan visas med hjälp av fliken Ändringshistorik under kontakten. Fliken visas för användare med behörighet att visa kunder. Du har möjlighet att avgränsa resultaten med hjälp av filtren som finns ovanför (Ändringen avser, Ändrad av och Tidsram). Du kan också exportera data som en XLS- eller CSV-fil.

Faktura

Ändringar av en viss faktura kan visas med hjälp av fliken Ändringshistorik under fakturan. Alternativet visas för användare med ekonomiska rättigheter till projekt (dvs. projektledare med behörighet till finanser). Du har möjlighet att avgränsa resultaten med hjälp av filtren som finns ovanför (Ändringen avser, Ändrad av och Tidsram). Du kan också exportera data som en XLS- eller CSV-fil.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.