Inställningar relaterade till Godkännande av arbetstimmar och Registreringsformat för arbetstid är endast tillgängliga i version Business, Performance och Enterprise av Severa.

Godkännande av arbetstimmar

Välj om organisationen använder godkännande av arbetstimmar eller inte:

  • Används ej: Arbetstimmar som är fakturerade blir automatiskt godkända.
  • Timmar måste godkännas innan de kan faktureras: Arbetstimmar blir fakturerbara endast efter de är godkända.
  • Timmar måste godkännas men faktureras före godkännande: Alla fakturerbara timmar, som inte har blivit markerade som Ej godkänd, kan faktureras oavsett deras godkännandestatus.

När godkännande av arbetstid är aktiverat finns det nya behörigheter att använd för att kontrollera vem som kan godkänna timmarna. Godkännande kan genomföras av handledare eller av projektledare. Efter aktivering av godkännande av arbetstimmer, gå till Inställningar >  Behörighetsprofiler för att kontrollera så de nya behörigheterna är inställda korrekt.

Inställningar för godkännande träder i kraft direkt och godkännande krävs för alla arbetstimmar som ännu inte är fakturerade.

Registreringsformat för arbetstid

Registreringsformat för arbetstid ger möjlighet att välja hur arbetstimmar registreras i Severa: antingen som antal timmar (ex. 7,5 tim) eller med start- och sluttid (ex. 8-15:30).

Standardinställningar är antal timmar. För att byta metod, gå till Inställningar > Tid & utlägg > Registrering av arbetstid.

Veckodagar

Veckodagar är helt enkelt ett sätt att definiera de ordinarie arbetsdagarna för organisationen.

Om din organisation har anställda vars arbetsdagar i veckan skiljer sig från denna standard, kan du ställa in veckodagarna i användarens arbetskontrakt.

Arbetstidsbeskrivning

Ställ in arbetstidsbeskrivning som obligatorisk för arbetstimmar som skapas i din organisation. När den är aktiverad måste användare manuellt ange en beskrivning för tidposter för att kunna spara dem.

Planerad faktureringskvantitet

Du kan tillåta anställda själva att ange den planerade faktureringsmängden om det är vanligt att fakturera ett annat antal timmar än vad den anställde faktiskt lagt ner på uppgiften. När inställningen är aktiverad anger användare antalet arbetstimmar som tidigare men dessutom kan de manuellt ange antalet som är fakturerbart mot kund. Exempel:

  • Du har kommit överens med din kund om att det minsta antalet fakturerbara timmar är 60 min per uppgift.
  • Användaren arbetar på en uppgift i 30 minuter och rapporterar arbetstimmar manuellt eller genom tidtagning.
  • Användaren anger manuellt 60 minuter som planerad faktureringskvantitet.

För att göra det ännu enklare att ange fakturerbara timmar när denna inställning är aktiverad, har du nu möjlighet att aktivera automatisk avrundning av fakturerbara arbetstimmar. Exempel:

  • Du har kommit överens med din kund om att det minsta antalet fakturerbara timmar är 60 min per uppgift och i inställningarna väljer du att avrunda upp till 60 minuter.
  • Användaren arbetar på en uppgift i 30 minuter och rapporterar arbetstimmar manuellt eller genom tidtagning.
  • De rapporterade 30 minuterna avrundas automatiskt till 1 timme som planerad faktureringskvantitet.

För att aktivera faktureringskvantitet och avrundning av fakturerbara arbetstimmar, gå till Inställningar > Tid & Utlägg > Registrering av arbetstid > Planerad faktureringskvantitet. När inställningen är aktiv kommer alla fakturerbara arbetstimmar att avrundas baserat på den regeln.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.