Aktiviteter har inte några direkta behörigheter som kan hanteras via behörighetsprofiler. Behörigheter för kunder, projekt och användare begränsar eller tillåter synlighet för aktiviteter. Allmän regel är att när du är ägare eller deltagare i en aktivitet kan du redigera den. Det finns några andra scenarier som begränsar eller tillåter synlighet för aktiviteter.

Att se vs. Visa aktiviteter

Kalender är baserat på idén att dina kollegor kan se vad du arbetar med och om du är ledig eller upptagen. På grund av detta kan personer alltid se alla aktiviteter i kalendern. Så även om du inte har behörighet till aktiviteten kan du fortfarande se den i kalendern.

Behörighet att Visa innebär att du kan öppna aktiviteten och granska innehållet som namn, beskrivning, deltagare etc. När man tittar på aktiviteter i kalendern visas någon beskrivning även för användare utan åtkomstbehörigheter. Uppgifter och att-göra aktiviteter ska visa aktivitetstypen och aktivitetsnamnet. Frånvaro och privata aktiviteter visar endast kategori.

Aktivitetsägare vs. deltagare

Aktivitetsägare kan alltid visa, redigera och radera aktiviteten. Deltagare kan också visa och redigera men inte radera aktiviteten. Deltagare kan endast radera sig själva från aktiviteten.

Aktivitetskategori: Frånvaro

När en medarbetare lägger till en frånvaroaktivitet kan andra användare utan behörighet till Användare inte visa innehållet för aktiviteten. När medarbetare tittar på frånvaron i kalender eller aktivitetsrapporten ser de endast texten Frånvaro oavsett vad namnet eller innehållet är. Användare med behörighet till Underanställda eller Alla kan visa och redigera frånvaro.

Aktivitetskategori: Privat

När medarbetare lägger till i en aktivitet som är personlig (privat) är det bara personen själv som kan se innehållet. När en kollega tittar på sådan aktivitet i kalendern eller i aktivitetsrapporten ser de bara texten Privat. Om du lägger till andra användare som deltagare i en privat aktivitet, kan även deltagarna se innehållet.

Projektmedlemskap

När du är projektmedlem har du möjlighet att visa aktiviteter som är tillagda i projektet, även om du inte är deltagare i aktiviteten.

Åtkomst till kunder

När du har behörighet till kunder kan du se alla aktiviteter som är kopplade till kunder.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.