Du kan skapa projekten från den övre navigeringen genom att öppna menyn Lägg till ny eller klicka på Projekt i sidonavigeringen. Redigera uppgifterna och välj Spara.

Valuta kan inte ändras när du sparat ett projekt, så om du använder flera valutor (tillägget Miljö med flera valutor krävs) väljer du korrekt valuta när du skapar projektet.

När du är klar omdirigeras du till det nya projektet. Du kan redigera informationen i ärendet eller lägga till aktiviteter och anteckningar i det. Alla aktiviteter som är kopplade till ett ärende visas under Aktiviteter och kan enkelt ändras där. Från fliken Försäljning kan du också enkelt komma åt offerter och filer som lagts till i den och lägga till nya vid behov.

Om du navigerar bort från projektet kan du komma tillbaka till det genom att klicka på projektnamnet var som helst i systemet. Använd Historik i den övre navigeringen för att öppna de senaste tio platserna du har besökt.

Projektkort

Projektkortet är uppdelat i fem flikar:

  • Försäljning: Information och aktiviteter för projektet som är kopplade till försäljningsprocessen.
  • Projektplan: Projektfaser, arbetstimmar och estimat samt tidslinjer.
  • Samarbete: Projektanteckningar och projektuppgifterna på en kanban.
  • Finanser: Projektpriser, avgifter och kostnader och finanser.
  • Projektinställningar: Inställningar på projektnivå, som faktureringsinformation av standardtyp och allmänna inställningar.

Projektnamn, projektnummer och projektledare visas överst. Kundnamn visas som en länk under projektnamnet så att du enkelt kan flytta från projektet till kundkortet. Projektbeskrivningen kan visas eller döljas som standard. När beskrivningen visas kan du också se när projekten skapades och av vem. Om projektet uppdaterades visas det även här.

Projektstatus kan ställas in med hjälp av menyn bredvid Projektledare. Om en status är markerad kan statusnamnet ses direkt men du behöver klicka på statusen för att se om en beskrivning har lagts till.

Om du behöver stänga eller ta bort ett projekt hittar du alternativet bredvid knappen Klart för fakturering.

Du kan inte ta bort ett projekt som har arbetstimmar, aktiviteter, avgifter och övriga kostnader, offerter eller fakturor kopplade till det.

Du kan enkelt fakturera projektet genom att klicka på knappen Klart för fakturering. På knappen visas det belopp som väntar på att faktureras. Om det inte finns något att fakturera ännu, kan du skapa fakturautkast och lägga till rader i utkastet manuellt.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.