Du kan skapa projekten från den övre navigeringen genom att öppna menyn Lägg till ny eller klicka på Projekt i sidonavigeringen.

Valuta kan inte ändras när du sparat ett projekt, så om du använder flera valutor (tillägget Miljö med flera valutor krävs) väljer du korrekt valuta när du skapar projektet.

Interna projekt

Du kan skapa interna projekt till ditt företags interna kundkort. Interna projekt har en annan typ av projektkort än kundprojekt:

  • Det interna projektkortet innehåller inte fliken Försäljning
  • Det går inte att fakturera timmar eller produkter från ett internt projekt
  • I fliken Finanser kan du bara lägga till avgifter relaterade till ditt interna projekt
  • Du kan bara använda andra interna projekt som mall för ett internt projekt

Tidsregistreringar kan bara läggas till i interna projekt.

Du kan skapa ett nytt internt projekt från det övre navigeringsfältet, kund- och projektöversikten eller från ditt företags kundkort. För att skapa ett sådant projekt, går du bara till det övre navigeringsfältet > Lägg till ny > Projekt > Internt projekt > fyller i uppgifterna och klickar på Spara.

Du hittar ditt företags kundkort till exempel under kundöversikten. Det interna kundkortet kan kännas igen på den grå kryssrutan.

Interna projekt kan inte ändras till kundprojekt i efterhand.

Kundprojekt

Du kan skapa ett nytt kundprojekt från det övre navigeringsfältet, kund- och projektöversikten eller direkt från kundkortet. För att skapa ett sådant projekt, går du bara till det övre navigeringsfältet > Lägg till ny > Projekt > Kundprojekt > fyller i uppgifterna och klickar på Spara.

När du är klar omdirigeras du till det nya projektet. Du kan redigera informationen i projektet eller lägga till aktiviteter och anteckningar i det. Alla aktiviteter som är kopplade till ett projekt visas under Aktiviteter och kan enkelt ändras där. Från fliken Försäljning kan du också enkelt komma åt offerter och filer som lagts till i den och lägga till nya vid behov.

Om du navigerar bort från projektet kan du komma tillbaka till det genom att klicka på projektnamnet var som helst i systemet. Använd Historik i den övre navigeringen för att öppna de senaste tio platserna du har besökt.

Projektkort

Projektkortet är uppdelat i fem flikar:

  • Försäljning: Information och aktiviteter för projektet som är kopplade till försäljningsprocessen.
  • Projektplan: Projektfaser, arbetstimmar och estimat samt tidslinjer.
  • Samarbete: Projektanteckningar och projektuppgifterna på en kanban.
  • Finanser: Projektpriser, avgifter och kostnader och finanser.
  • Projektinställningar: Inställningar på projektnivå, som faktureringsinformation av standardtyp och allmänna inställningar.

Projektnamn, projektnummer och projektledare visas överst. Kundnamn visas som en länk under projektnamnet så att du enkelt kan flytta från projektet till kundkortet. Projektbeskrivningen kan visas eller döljas som standard. När beskrivningen visas kan du också se när projekten skapades och av vem. Om projektet uppdaterades visas det även här.

Projektstatus kan ställas in med hjälp av menyn bredvid Projektledare. Om en status är markerad kan statusnamnet ses direkt men du behöver klicka på statusen för att se om en beskrivning har lagts till.

Om du behöver stänga eller ta bort ett projekt hittar du alternativet bredvid knappen Klart för fakturering.

Du kan inte ta bort ett projekt som har arbetstimmar, aktiviteter, avgifter och övriga kostnader, offerter eller fakturor kopplade till det.

Du kan enkelt fakturera projektet genom att klicka på knappen Klart för fakturering. På knappen visas det belopp som väntar på att faktureras. Om det inte finns något att fakturera ännu, kan du skapa fakturautkast och lägga till rader i utkastet manuellt.

Obligatoriska anpassade fält för projekt

Genom att använda obligatoriska anpassade fält kan du tvinga fram att man fyller i viss information när ett nytt projekt skapas. Skapa dina anpassade fält i Inställningar och ange dem som obligatoriska fält för projekt.

Anpassade fält finns tillgängliga i version Performance och Enterprise av Severa.

När en anställd skapar ett nytt projekt från den övre navigeringen eller Projektöversikten visas dessa fält och projektet kan inte sparas utan att man fyller i dem. Om ett försäljningsprojekt är vunnet och förvandlas till ett projekt öppnas ett pop-up fönster där du kan fylla i de obligatoriska uppgifterna.

Om du inte har informationen till hands kan popup-fönstret stängas utan att man fyller i uppgifterna.

Om du skapar ett obligatoriskt fält kommer det att visas som obligatoriskt för alla projekt. Du kan hitta alla projekt som saknar obligatoriska uppgifter genom att antingen använda rapporten Projektöversikt eller Projekt. I översiktslistan visas en liten ikon bredvid projektnamnet för att indikera att uppgifter saknas. Genom att hålla muspekaren över ikonen ser du en lista över de uppgifter som saknas. Klickar du på ikonen, visas ett popup-fönster där du fyller i de uppgifter som saknas. Du kan också navigera till Rapporter > Rapportgenerator > Projekt och öppna rapporten Projekt.

Genom att använda filtret, Har tomma obligatoriska anpassade fält kan du begränsa listan till projekt som saknar obligatorisk information och för att enkelt se vilken information som saknas, lägg till Tomma obligatoriska anpassade fält som värde.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.