Kontrollera inställningar relaterade till beräkning av flextid

Startdatum för beräkning av flextid

Börja logga flextid genom att ange från vilket datum flextiden ska börja beräknas för de anställda. Om inget datum anges beräknas ingen flextid.

När en ny anställd startar i din organisation, börjar flextiden beräknas från startdatumet för deras arbetsavtal.

Uppdatera beräkningen av flextid

Om ändringar som påverkar arbetstimmar eller arbetstid genomförs på organisationsnivå i Severa, bör du alltid uppdatera beräkningen av flextid för alla anställda. Till exempel, om en helgdag läggs till eller tas bort.

Om du gör ändringar som bara påverkar en eller få anställda (till exempel om du ändrar antalet dagliga timmar i användarens arbetskontrakt), kan du räkna om flextid i Inställningar > Användarhantering och vidare under Användarinställningar > Flextid.

Maxtak för flextid

Definiera det maximala antalet över- och underskottstimmar som en person kan ackumulera. Timmar som överstiger maxtaket registreras inte.

När gränser för flextid används kan medarbetaren se dem i vyn Tid & utlägg.

Justering av flextid

En medarbetares flextidssaldo kan justeras manuellt. Detta görs i användarinställningar, som finns under Inställningar > Användarhantering, genom att öppna användarens profil. För att lägga till en ny justering av flextid, gå till Användarinställningar > Flextid och klicka på Lägg till justering av flextid:

  • Lägg till flextid genom att ange ett positivt antal timmar
  • eller minska flextiden genom att ange ett negativt antal timmar.

I fältet Justeringsdatum anger du det datum som du vill tillämpa justeringen på.

Helgdagar

Helgdagar är dagar då anställda inte förväntas att arbeta. Vanligtvis är helgdagar nationellt erkända, betalda lediga dagar för alla anställda. Helgdagar kan anges för diverse länder och antal år.

Hantera heldagar

För att hantera helgdagar, gå till Inställningar > Tid & Utlägg > Helgdagar. Helgdagar anges per land och år. När en ny helgdag läggs till som återkommer samma dag varje år, markera kryssrutan "varje år". När kryssrutan är markerad har du möjlighet att ange ett år tills helgdagen fortsätter.

Helgdagar som lagts till manuellt kan redigeras utan begränsning genom att klicka på raden. Om du önskar att inaktivera eller radera helgdagen, placera muspekaren ovan raden för att visa tillgängliga åtgärder.

Automatiskt skapade helgdagar kan inte redigeras eller raderas men kan inaktiveras.

Delvisa allmänna helgdagar

Dessutom finns det möjlighet att lägga till företagsomfattande halverade helgdagar Delvisa helgdagar påverkar beräkningen av dagliga förväntade timmar, flextid och allokeringar och känns igen av den orange färgen i olika kalender- och tidsvyer.

  1. Välj Ny helgdag
  2. Ge helgdagen ett beskrivande namn, till exempel Förkortad arbetsdag
  3. Välj datum när det inträffar
  4. Markera kryssrutan Halvdag
  5. Ange Varaktighet, till exempel "1,5", "1:30", "1h 30m" eller "1h 30min"
  6. Om den halvdagen inträffar årligen på ett visst datum, markera kryssrutan Varje år
  7. Spara helgdagen

Om du lägger till helgdagar (hela dagen eller halva) retroaktivt, kom ihåg att räkna om flextiden för ditt företag i inställningarna vid Flextid (Uppdatera bräkningen).

Vad definierar vilka helgdagar som visas för en användare?

Helgdagar som visas för användare baseras på landet som är valt i användarens inställningar. För att kontrollera att användarens land är angivet korrekt, välj Användarhantering och redigera användaren i fråga. Land hittas under sektionen Personuppgifter.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.