Hier legt u de instellingen vast die betrekking hebben op de berekening van de flextijd.

Begindatum flextijdberekening

Begin met het registreren van de flextijd door een datum in te voeren vanaf wanneer de flextijd voor de medewerkers moet worden berekend. Als u geen datum invoert, dan wordt er geen flextijd berekend.

Voor nieuwe medewerkers van de organisatie begint de berekening van de flextijd op de begindatum van hun arbeidsovereenkomst.

Herberekening flextijd

Als er in Severa op organisatieniveau wijzigingen worden aangebracht die effect hebben op de werkuren, dan moet u altijd de flextijd voor alle medewerkers laten herberekenen. Bijvoorbeeld wanneer er een feestdag wordt toegevoegd of verwijderd.

Als u wijzigingen aanbrengt die alleen effect hebben op één of enkele medewerkers (bijvoorbeeld als u het aantal uren per dag in de arbeidsovereenkomst wijzigt), dan herberekent u de flextijd in Instellingen > Gebruikers > Gebruikersbeheer onder Instellingen medewerker > Flextijd.

Flextijdlimieten

Leg vast hoeveel overschoturen of tekorturen een medewerker in totaal maximaal mag opbouwen. De uren boven het maximum aantal overschoturen worden niet meegerekend.

Wanneer er limieten gelden, kan de medewerker deze zien in Uren en declaraties.

Flextijdaanpassing

Flextijdaanpassingen zijn handmatige wijzigingen in het werkurensaldo van de medewerker. Flextijdaanpassingen worden aangebracht in de medewerkersinstellingen die u vindt door naar Instellingen > Gebruikersbeheer te gaan en daarna het gebruikersprofiel te openen. Om een nieuwe flextijdaanpassing toe te voegen, gaat u naar Instellingen medewerker > Flextijd en klikt u op Flextijdaanpassing toevoegen:

  • Voeg meer flextijd toe door een positief aantal uren in te voeren,
  • of verminder de flextijd door een negatief aantal uren in te voeren.

Voer in het veld Aanpassingsdatum de datum in waarop u de aanpassing wilt laten ingaan.

Feestdagen

Feestdagen zijn dagen waarop medewerkers niet geacht worden te werken. Meestal zijn feestdagen nationale, wettelijk vastgestelde, betaalde vrije dagen voor alle medewerkers. U kunt feestdagen voor verschillende landen en voor meerdere jaren invoeren.

Feestdagen beheren

Om feestdagen te beheren gaat u naar Instellingen > Uren en declaraties > Feestdagen. Feestdagen worden per land en per jaar ingevoerd. Wanneer u een nieuwe feestdag toevoegt die elk jaar op dezelfde datum valt, dan hoeft u alleen het aankruisvak Elk jaar te markeren. Nadat u dit aankruisvak hebt gemarkeerd, kunt u invoeren tot en met welk jaar u de feestdag wilt herhalen.

Feestdagen die u handmatig toevoegt, kunt u vrij bewerken door in de regel te klikken. Als u een feestdag wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond.

Automatisch gegenereerde feestdagen kunt u niet bewerken of verwijderen, maar u kunt deze wel uitschakelen.

Gedeeltelijke feestdagen

Het is ook mogelijk om gedeeltelijke feestdagen voor het bedrijf toe te voegen. Gedeeltelijke feestdagen hebben invloed op de berekening van het verwachte aantal uren per dag, de flextijd en de resourceplanning. U herkent ze aan de oranje kleur in de verschillende agenda- en tijdlijnweergaven.

  1. Klik op Feestdag toevoegen
  2. Voer een omschrijvende naam voor de feestdag in, bijvoorbeeld Verkorte werkdag.
  3. Selecteer de datum waarop deze valt.
  4. Markeer het aankruisvakje Dagdeel
  5. Voer de Duur in, bijvoorbeeld “1,5”, “1:30”, “1h 30m” of “1h 30min"
  6. Als de gedeeltelijke feestdag elk jaar op een bepaalde datum valt, dan markeert u het aankruisvakje Elk jaar
  7. Klik op Opslaan om de feestdag op te slaan

Als u feestdagen (volledige of gedeeltelijke) in het verleden toevoegt, dan moet u de flextijd voor uw bedrijf herberekenen bij Herberekening flextijd in de instellingen voor Flextijd.

Wanneer wordt een feestdag zichtbaar voor een medewerker?

Feestdagen zijn zichtbaar voor de medewerker op basis van het land dat voor de medewerker is vastgelegd. Om te controleren of het juiste land voor een medewerker is vastgelegd gaat u naar Gebruikersbeheer en bewerkt u de desbetreffende gebruikersgegevens. Het vastgelegde land vindt u in het gedeelte Persoonlijke gegevens.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.