Prijslijst is een groep prijsstellingsregels die voor meer dan een project worden gebruikt. Prijslijsten beheert u in Instellingen > Prijsstelling > Prijslijst. U kunt daar meerdere lijsten aanmaken voor verschillende prijsstellingsmodellen. Voor nieuwe projecten wordt automatisch de standaardprijslijst gebruikt, tenzij u een andere lijst selecteert.

Prijslijsten beheren

Om een nieuwe Prijslijst aan te maken, voert u een naam in die de lijst duidelijk omschrijft, selecteert u een valuta (indien van toepassing) en kiest u Opslaan. De nieuw aangemaakte lijst wordt geopend, waarna u werkuur-, reis- en producttarieven kunt toevoegen.

Wijzigingen in de prijslijst worden automatisch opgeslagen.

Werkuurtarieven

De eerste regel heeft de aanduiding Standaardprijs. Dit is het bedrag dat voor werkuurinvoer wordt gefactureerd, tenzij dit specifiek anders is vastgelegd in de prijslijst of de projectspecifieke prijzen. Om het uurtarief te bewerken, klikt u in het veld en voert u het bedrag in. Als het standaardtarief aan de klant wordt gefactureerd, moet u het aankruisvakje Factureren markeren.

Met de knop Uurtarief toevoegen voegt u extra prijslijstregels toe. Voeg het benodigde aantal regels voor de gewenste prijsstructuur toe. Houd er rekening mee dat u bestaande regels niet met nieuwe regels kunt verdubbelen of vervangen.

Voorbeeld

U rekent een standaardprijs van € 100 per werkuur, met een extra tarief van € 150 per uur voor alle medewerkers die projectmanagementtaken uitvoeren en € 175 per uur voor alle medewerkers die consultancywerkzaamheden uitvoeren. Vervolgens beslist u dat voor het werk dat door een nieuwe medewerker, Tim Martens, wordt uitgevoerd, een bedrag van € 75 per uur in rekening moet worden gebracht en voor de consultancywerkzaamheden die door een senior partner, Margot Groen, worden uitgevoerd, een bedrag van € 200 moet worden gefactureerd.

Op basis van deze prijsstructuur van de werkuren wordt voor alle werkuren die Tim invoert, € 75 in rekening gebracht. Voor de projectmanagementuren van alle medewerkers wordt € 150 in rekening gebracht. Voor de consultancyuren van alle medewerkers, behalve Margot, wordt € 175 in rekening gebracht. Voor de consultancyuren van Margot wordt € 200 in rekening gebracht. Voor alle andere, niet-gespecificeerde werkuurinvoer wordt € 100 in rekening gebracht.

Extra zaken zoals overuren, reistarieven en producten kunnen aan de hand van de gewenste facturatiestructuur aan de prijslijst worden toegevoegd.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.