In de wekelijkse release notes leest u welke functies er nieuw of bijgewerkt zijn en welke fouten er zijn hersteld.

Releasenotes voor week 24 t/m 26

Bug fixes
Projecten
Er konden geen interne projecten worden aangemaakt wanneer in Instellingen de optie voor verplichte aangepaste velden voor projecten is ingeschakeld.
Gebruikers
De foutmelding "User not found" ("Gebruiker niet gevonden") wordt weergegeven wanneer wordt geprobeerd om een bestaande gebruiker te bewerken.
Een gebruiker wordt in Severa als actief getoond, ook al is de gebruiker uit Visma.net Admin verwijderd.

Releasenotes voor week 19 t/m 23

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Verplichte aangepaste velden
Maak aangepaste velden voor projecten en stel deze voor projecten als verplichte velden in, zodat u controle houdt over de gegevensintegriteit. Door verplichte aangepaste velden te gebruiken, kunt u afdwingen dat bepaalde gegevens worden ingevoerd wanneer er een nieuw project wordt gemaakt.

Maak uw aangepaste velden in Instellingen en stel ze in als verplichte velden voor projecten. Ga eerst naar Instellingen > Projectbeheer > Aangepaste velden en maak een nieuw aangepast veld of bewerk bestaande velden om deze als verplicht in te stellen.

Aangepaste velden zijn beschikbaar in de Platinum- en Enterprise-versies van Severa.
Bug fixes
Facturatie
De foutmelding 'Invalid GUID' ('Ongeldige GUID') wordt weergegeven wanneer wordt geprobeerd om vanuit Gedetailleerde informatie meerdere projecten op één factuur te groeperen.
Probleem met het weergeven van het adres van de klant op de factuur.
Gebruikers
Er treedt een fout op wanneer wordt geprobeerd om een inactief gebruikersaccount opnieuw te activeren.
Reiskostenvergoedingen
De foutmelding "The CurrencyCode field is required" ("Veld CurrencyCode is vereist") wordt weergegeven wanneer wordt geprobeerd om reiskosten te openen die met Visma Scanner zijn toegevoegd.

Releasenotes voor week 15 t/m 18

Bug fixes
AutoInvoice
Facturen kunnen niet via Peppol worden verzonden als er prijzen per stuk met 3 of 4 decimalen op de factuurregel staan.
Facturatie
De foutmelding "Not found" ("Niet gevonden") wordt weergegeven als voor factuurregels 'Later factureren' is gemarkeerd.
Inloggen
Schaalprobleem met QR-code wanneer 2FA op de inlogpagina in gebruik wordt genomen.
Projecten
Probleem met het ophalen van de inhoud van vooraf gedefinieerde aangepaste velden.
Rapportages
Op rapporten word het filter Verkoopstatus niet opgeslagen.
Er treedt een interne serverfout op wanneer wordt geprobeerd om een dashboard te openen.
Op rapporten wordt voor de waarde Niet-gefactureerd geen rekening gehouden met alle factureerbare uren.
Reiskostenvergoedingen
Er treedt een probleem op met de voorbeeld-pdf van de reiskostenvergoeding als Safari wordt gebruikt.
Bijlagen zijn niet scherp wanneer deze in pdf van de reiskostenvergoeding worden bekeken.

Release notes voor week 13 en 14

Bug fixes
Facturatie
Als een geplande facturatietaak wordt bijgewerkt, dan worden de facturen onmiddellijk aangemaakt, en niet volgens de automatiseringsregel.
Projecten
Probleem met het tijdvak van een terugkerende vergoeding wanneer de factuurregel op een toekomstige startdatum wordt ingesteld.
Rapportages
Probleem met het statusfilter Verkoop in het rapport Open verkoopprojecten.
Er treedt een interne fout op bij het openen van het rapport Werkurenanalyse.
Abonnement
Periode in de Volgende betaalperiode ligt in het verleden.

Releasenotes voor week 10 t/m 12

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Activiteiten slepen en neerzetten op de projecttijdlijn
U kunt nu activiteiten binnen dezelfde fase naar de projecttijdlijn slepen en neerzetten. Zo kunt u het plan snel aanpassen aan eventuele planningswijzigingen.
Bug fixes
Facturatie
Er treedt een interne fout op wanneer wordt geprobeerd om facturen aan te maken.
Rapportages
Probleem met het filter Gebruiker in het rapport Resourceplanning per persoon in percentages.
Instellingen
Wanneer feestdagen worden uitgeschakeld, wordt de flextijd niet overeenkomstig aangepast.

Release notes voor week 8 en 9

Bug fixes
Projecten
De kostenplaats voor projectvergoedingen wordt uit het sjabloonproject overgenomen.
Projectspecifieke selectie van werktypen werkt niet correct wanneer alles in één keer wordt geselecteerd.
Tekst van omschrijving wordt ook uit het sjabloonproject gekopieerd wanneer deze niet voor opname is geselecteerd.
Rapportages
Gedeelde rapporten kunnen niet worden aangemaakt als Toestemmingsprofiel van gebruiker op Geen is ingesteld.
Planning
Browser moet worden vernieuwd om de agendaweergave bij te werken wanneer een agenda-item als voltooid wordt gemarkeerd.
Uren en declaraties
Er treedt een fout op wanneer wordt geprobeerd om een stopwatchmeting op te slaan die al meerdere dagen aan de gang is.

Releasenotes voor week 4 t/m 7

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Integratie met Netvisor-betalingsstatus
Met de nieuwe integratie voor de betalingsstatus kunt u informatie over de betalingsstatus vanuit Netvisor naar Severa overbrengen. De integratie is beschikbaar voor Finse organisaties die de Netvisor-integratie gebruiken.
Nieuwe waarde voor rapportage
U kunt nu het btw-nummer (Btw-nummer klant) als waarde aan de rapporten Items en Werkuren toevoegen.
Tijdlijnen overnemen bij het gebruik van projectsjablonen
Als u projectsjablonen gebruikte, dan waren de project- en faseduur voorheen ingesteld op één maand. Nu worden de tijdlijnen voor het project, de fase en de activiteiten uit het sjabloonproject overgenomen.
Bug fixes
Activiteiten
E-mails over activiteiten bevatten HTML-tags in de omschrijving.
Facturatie
Bij geplande facturering wordt geen e-mail verzonden nadat een taak is voltooid.

Releasenotes voor week 1 t/m 3

Bug fixes
Financiële integraties
Problemen met het configureren van de integratie tussen Severa en eAccounting.
Facturatie
Aanhef op factuur-pdf is gebaseerd op weergavetaal van de gebruiker.
Een waarschuwing die voor de afzonderlijke factuurinstellingen is bedoeld, wordt ook op de factuursjabloon getoond.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.