Op het tabblad Financieel van het project kunt u prognoses voor kosten- en facturatiegerelateerde cijfers maken. De prognoses worden berekend op basis van vergoedingen en resourceplanning. Wanneer u op Prognose bijwerken klikt, wordt een venster weergegeven waarin u kunt selecteren wat u wilt bijwerken. Voordat u de prognose laat bijwerken, ziet u ook of sommige eerder ingevoerde waarden zullen worden overschreven.

De functie Prognose bijwerken berekent cijfers voor de huidige en toekomstige maanden (nooit voor het verleden).

De manier waarop de resourceplanning als basis voor de berekeningen wordt gebruikt:

 • Inkomstenprognose: prijs van standaardwerktype van gebruiker voor project * aantal uren toegewezen aan een bepaalde maand.
  • Als er een standaardwerktype voor het project of de fase met de resourcetoewijzing is ingesteld, dan wordt in plaats daarvan de prijs van dat werktype gebruikt.
  • Als er een fasespecifieke uitzondering voor het uurtarief wordt gebruikt, dan wordt in plaats daarvan dat uurtarief gebruikt.
  • Als een toewijzing over meerdere maanden is verspreid, dan wordt de verdeling per maand op werkdagen gebaseerd.
 • Factureringsprognose: dezelfde regels als voor de inkomstenprognose, maar wordt alleen berekend als in de prijslijst van het specifieke werktype het veld ***Factureren</0> is gemarkeerd.
 • Arbeidskosten: kosten per uur in de arbeidsovereenkomst van de gebruiker * aantal uren toegewezen aan een bepaalde maand.
  • Als er een projectspecifieke uitzondering voor het uurtarief van de gebruiker is, dan wordt in plaats daarvan dat uurtarief gebruikt.

De manier waarop de vergoedingen als basis voor de berekeningen worden gebruikt:

 • De eerste maand wordt op basis van de Startdatum opgezocht.
 • De frequentie bepaalt de intervallen na de Startdatum.
 • Wanneer na X keer moet worden geëindigd, wordt het aantal herhalingen voor de prognose aangemaakt.
 • Wanneer na een bepaalde datum moet worden geëindigd, wordt het aantal bedragen tot aan de maand van de geselecteerde datum aangemaakt.
 • Wanneer nooit moet worden geëindigd, wordt voor 12 maanden vooruit het aantal herhalingen aangemaakt.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.