På fliken Projektets finanser har du möjlighet att göra prognoser för kostnader och faktureringsrelaterade värden. Prognoserna beräknas utifrån avgifter och resursallokering. När du klickar på Uppdatera prognos visas en anmodan om att välja vad som ska uppdateras. Innan du bekräftar kan du också se om vissa tidigare angivna värden kommer att ersättas.

Funktionen Uppdatera prognosen beräknar siffror för innevarande och framtida månader (aldrig i det förgångna).

Principer för hur resursallokering fungerar som utgångspunkt för beräkningarna:

 • Intäktsprognos: priset för användarens standardarbetstyp på projektet * antal timmar som allokerats för en viss månad.
  • Om det finns ett standardarbetssätt för projektet eller fasen med resursallokeringen används istället priset för den arbetstypen.
  • Om det finns ett fasspecifikt undantag som definierar timpriset, används det i stället.
  • Om en allokering är fördelad på flera månader baseras uppdelningen efter månad på arbetsdagar.
 • Faktureringsprognos: samma logik som med intäktsprognos, men beräknas endast om Fakturera är vald i prislistan för den specifika arbetstypen.
 • Arbetskostnader: kostnad per timme på användarens arbetskontrakt * antal timmar som allokerats för en viss månad.
  • Om det finns ett projektspecifikt undantag för användarens timkostnad, används detta istället.

Principerna för hur avgifter fungerar som utgångspunkt för beräkningarna:

 • Den första månaden kontrolleras från Start-datumet.
 • Frekvensen definierar intervallen efter Start.
 • Om slutet är efter X gånger, skapas antalet förekomster i prognosen.
 • Om slutet infaller på ett visst datum, skapas belopp fram till månaden för det valda datumet.
 • Om slutet är aldrig, skapas tillfällen i tolv månader framåt.

När tilläggstjänsten Intäktsredovisning används, är det inte möjligt att ange intäktsprognoser manuellt för projekt i fliken Finanser på projektet.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.