I Severa kan du inaktivera användare men inte radera. Genom att inaktivera användaren så sparas all historik men personen kan inte logga in.

När en användare är inaktiverad kommer deras poster (t.ex. arbetstimmar) att finnas kvar i systemet.

Gå till Inställningar > Användarhantering och sök fram användaren. Klicka på raden för att öppna användarprofilen. När du trycker på Inaktivera användare öppnas en ruta där du får bekräfta och välja hur du vill hantera användarlicensen: behåll eller ta bort från er prenumeration. Du måste även avsluta den anställdes arbetskontrakt

  • När du inaktiverar en användare som även är arbetsledare för andra anställda måste du välja en ny arbetsledare som tar över rollen.

  • När du inaktiverar en användare som inte har en arbetsledare (ingen, användaren är högst upp i organisationen) är du tvungen att välja en annan användare som ska vara överst i organisationen innan du kan fortsätta.

  • När du inaktiverar en användare som för närvarande är Godkännare av användningsvillkoren är du tvungen att välja en annan användare som tar över rollen innan du kan fortsätta.

Vid behov kan du rapportera timmar och till exempel flextid för en inaktiv användare genom att skapa en Användare-rapport. Gå till Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Arbetstimmar > Användare. I sektionerna Filter och Värden till höger ställer du in alla nödvändiga filter och värden. Kom ihåg att välja Aktiv/Inaktiv > Inaktiv för att endast visa inaktiva användare.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.