Härifrån hittar du alla rapporter som du har tillgång till. Rapporterna är indelade i sektioner och i en sektion hittar du rapporter indelade i egna rapporter, delade rapporter och standardrapporter.

  • Egna: Rapporter som skapats av dig och som bara är synliga för dig.
  • Delade: Rapporter som delas med din behörighetsprofil.
  • Standard: Standardrapporter.

I övre högra hörnet av vyn kan du söka efter en rapport med hjälp av dess namn eller en del av den.

När du för muspekaren över en rapport så visas en åtgärdsmeny. Klicka på ikonen för att öppna menyn. Beroende på din behörighet kan du:

  • Favoritmarkera rapporten.
  • Ändra rapportens namn.
  • Kopiera delade och standard rapporter som dina egna rapporter.
  • Kopiera egna rapporter som delade rapporter (kräver behörighet för att dela rapporter).
  • Se rapportens ändringshistorik samt när och av vem rapporten skapades.
  • Ta bort rapporten.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.