JIRA är ett problem- och projektuppföljningsprogram från Atlassian. JIRA är ett spårningsverktyg för team som planerar och tillverkar bra produkter.

I många företag registrerar personer som arbetar med FoU arbetstimmar i två olika system; det andra systemet används av alla andra i företaget, medan utvecklingsteamet har ett eget problemhanteringssystem för att bygga produkterna. När du använder problemhanteringssystemet är det mycket praktiskt med automatisk överföring av problem och arbetstimmar mellan problemhanteringssystemet och företagets arbetshanteringslösning.

Vår partner Mutex Oy har utvecklat en integration mellan Severa och JIRA som överför projekt och faser från Severa som ska vara problem i JIRA, som sedan returnerar JIRA-arbetsloggar för problem som ska vara arbetstimmar i Severa.

Följ vår inköpsprocess för partnerintegrationer för att börja använda integrationen.

JIRA-tillägg krävs.

Detaljerade instruktioner för integration och support tillhandahålls av Mutex Oy.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.