På fliken Fakturainställningar kan du granska och redigera olika layout- och formateringsinställningar. Som standard kommer inställningarna från fakturamallen som kan ses överst i vyn. Inställningarna kan endast redigeras när fakturan har utkaststatus.

När du redigerar inställningar för fakturan används de redigerade inställningarna som standard för de kommande fakturorna som hör till det projektet.

Fakturaformat

Här kan du definiera inställningar som används i PDF-filen med fakturan.

  • Färgtema: Använd färgschemat som används i PDF-filen med fakturan
  • Visa företagets logotyp och fakturatitel: Välj om din logotyp och fakturatitel (dvs. Faktura och Kreditfaktura) visas i PDF-filen med fakturan
  • Visa sidfoten på fakturan: Välj om sidfoten ska visas i PDF-filen med fakturan

Beskrivning fakturarad

Du kan använda informationsfält och fritext för att skapa beskrivningar för fakturarader (arbetstimmar, resekostnader och produkter). Använd alltid knappen Lägg till etiketter eftersom alla poster har sina egna etiketter som används. När du lägger till mer än ett fält läggs kommatecken och ett mellanslag automatiskt till mellan taggarna.

Visa kolumner

Val av fakturakolumner definierar hur mycket detaljerad information visas på fakturarader. Beskrivning och totalt pris visas alltid. Kolumner i bilaga definierar vilken information som visas på fakturauppdelningen om den är kopplad till fakturan.

Gruppering av fakturarad

Det är möjligt att visa totalsumman av arbetstimmar, resekostnader och avgifter som delsummor på fakturan. Detta ställs in med hjälp av en kryssruta.

Använd postgruppering för att definiera om arbetstimmar. Resekostnader och/eller produkter ska grupperas på fakturan. Använd kryssrutan för att aktivera gruppering och definiera sedan hur objekt ska grupperas. Du kan också bifoga en specifikation av enskilda rader. I specifikationen kommer objekten att ha beskrivningen definierad i Beskrivning fakturarad. Kolumnerna visas baserat på de val som gjorts i Visa kolumner.

Du kan också spara fakturamallen som mall på organisationsnivå. På så sätt kan andra användare i organisationen använda samma mall.

Det är inte alltid möjligt att gruppera alla liknande objekt på en rad. När du till exempel grupperar arbetstider grupperas endast poster med samma enhetspris som en rad. Detsamma gäller kostnadsställen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.