Aktiviteter är en viktig del av projekt- och kalenderplanering. Aktiviteter kategoriseras som Kalenderposter, Att göra och Privat och varje grupp har sin egen standardaktivitetstyp.

Även om frånvaro visas i kalendern hanteras de inte under Aktivitetstyper. Gå till Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Frånvarotyper för att hantera frånvarotyper.

Hantera Aktivitetstyper

Befintliga aktivitetstyper hanteras från Inställningar > Kalender & Aktiviteter > Aktivitetstyper.

Du kan lägga till nya typer baserat på dina behov och redigera de befintliga. För att lägga till en ny aktivitetstyp, klicka på Lägg till aktivitetstyp och ange ett beskrivande namn och välj den kategori den tillhör (kalenderpost, att göra eller privat). Du kan också välja en ikon för att återspegla typen. Ikonen är synlig vid till exempel Att-göra-listan.

När du redigerar en aktivitetstyp kan du också se med hur många aktiviteter den är associerad med.

För att inaktivera eller ta bort en aktivitetstyp, håll bara muspekaren över raden och tillgängliga åtgärder visas. Du kan inte radera en aktivitetstyp som redan används, endast inaktivera.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.