Med anpassade fält kan du lägga till mer information i dina projekt Du har möjlighet att lägga till valuta, datum, numeriskt värde, fördefinierade värden (rullista) och textfält. Anpassade fält för det numeriska och valuta kan också användas i andra nyckeltal (KPI:er) för att beräkna önskade värden.

Anpassade fält finns tillgängliga i version Performance och Enterprise av Severa.

Hantera anpassade fält

För att hantera projektanpassade fält, gå till Inställningar > Projektledning > Anpassade fält. Här kan du visa alla befintliga fält och skapa nya.

För att skapa ett nytt anpassat fält klickar du på Lägg till anpassat fält och välj vilken typ av fält du vill lägga till.

  1. Lägg till namn för det anpassade fältet
    • Lägg till enhet för valuta och numeriska fält (valfritt)
    • Välj hur många värden som kan väljas i rullgardinsmenyn (ett eller flera) och i vilken ordning värdena ska visas (anpassad eller alfabetisk)
  2. Spara och fältet blir tillgängligt omedelbart på fliken Projektinställningar

Om ett visst anpassat fält inte behövs kan du enkelt inaktivera det eller ta bort det genom att hålla muspekaren över det anpassade fältet i fråga. Använd Visa inaktiverade anpassade fält för att se alla anpassade fält som har dolts.

Använd anpassade projektfält i KPI:er

Efter att du lagt till dina anpassade fält kan du använda dessa som underlag för beräkning i KPI:er. De fält som stöds för KPI-beräkningar är numeriska och valutatyper.

Lägga till värden i anpassade fält

De anpassade fälten du skapar kan hittas på varje projekt i fliken Projektinställningar. För att lägga till värden klickar du helt enkelt i önskat fält och börjar skriva. Om du har lagt till ett fält av typen datum kan du också välja datum från kalendern som öppnas när du klickar i fältet eller så skriver du manuellt önskat datum.

Anpassade fält i rapporter

Anpassade fält kan användas som värde eller filter på Projektrapporten. Du kan även lägga till alla KPI:er som skapats tidigare i den här rapporten som ett värde för att få ut mer av dina anpassade fält.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.