Det är möjligt att kreditera en faktura i sin helhet med hjälp av krediteringsfunktionen på fakturan. Delvisa krediteringar kan endast göras manuellt. Innan du krediterar en faktura går du till Inställningar och kontrollerar att inställningarna för fakturastatus är korrekta.

Kreditfakturor kan inte tas bort från systemet efter att de har skapats.

Fakturastatusar

Om du inte använder en integration med ekonomisystem för att överföra fakturor rekommenderar vi att du skapar en ny fakturastatus och anger den som Standardstatus för kreditfaktura.

 1. Gå till Inställningar > Fakturering > Fakturastatusar
 2. Klicka på Lägg till status
 3. Ange ett namn för den nya fakturastatusen, till exempel Kreditfaktura
 4. Markera relevanta kryssrutor för statusen
  • Ej redigerbar
  • Kundnummer
  • Skickad
  • Betalad
 5. Klicka på Spara

När du använder en integration med ekonomisystem rekommenderar vi att du under Standardstatus för kreditfaktura anger samma status som du använder för fakturor som väntar på överföring.

Kreditera en faktura

Leta upp och öppna den aktuella fakturan och välj Fler åtgärder > Kreditera.

Kreditera blir aktiv när fakturan har en status som definieras som Ej redigerbar, Fakturanummer och Skickad.

Välj mellan de två tillgängliga alternativen:

 • Skapa endast kredit: Välj detta om du inte ska skicka en ny faktura till din kund. En kreditfaktura skapas automatiskt och alla rader som fanns på den ursprungliga fakturan markeras som ej fakturerbar.
 • Skapa kredit och nytt fakturautkast: Välj detta alternativ om du vill kreditera och sedan skicka en korrigerad version av samma faktura. På så sätt skapas två fakturor automatiskt: en kreditfaktura och en ny faktura med identiska rader som den krediterade fakturan som nu kan redigeras.

Kreditera en del av en faktura

Det finns inte en automatiserad funktion för att kreditera en faktura delvis, men du kan göra detta manuellt. Skapa en ny faktura eller öppna en befintlig utkastfaktura och lägg till en ny avgift med önskad beskrivning. Du kan använda en produkt från registret eller utan allokering. Ange Antal (negativt), Enhetspris (positivt) och Spara.

Om du använder integrationer med ekonomisystem anger du alltid ett negativt värde för Antal, inte Enhetspris.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.