Försäljningsöversikt ger dig en god uppfattning om försäljningsprojekten med olika statusar på gång. Dessa motsvarar de statusar du angett i Inställningar. Du kan antingen bläddra mellan projekten i list- eller kanbanvyn och de projekt du ser beror på vilka behörigheter och filter som används. Du kan till exempel filtrera projekt efter vissa sökord eller säljare.

Överst i vyn visas en KPI-lista med några förvalda värden (formlerna visas nedan).

Nyckeltal (KPI) Formel
Försäljning denna månad Värdet av projekt där förväntat orderdatum är denna månad baserat på förväntat värde.
Prognos denna månad Försäljning + viktat värde av projekt där det förväntade orderdatumet är den här månaden.
Projekt som behöver följas upp Antalet projekt där det inte finns några aktiviteter ELLER aktiviteter är sena ELLER stängning är sent (förväntat orderdatum = före idag).
Månadens försäljningskvot försäljningsprojekten vunna denna månad/(försäljningsprojekten förlorade denna månad + försäljningsprojekten vunna denna månad) * 100 %.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.