I den här vyn är det enkelt att lägga till olika typer av poster och visa data som redan har angetts i Severa. Beroende på dina behörigheter visas eventuellt också en Användarmeny i det övre högra hörnet och ändra den person vars data du vill visa. I den här översikten kan du också se nyckeltal som utformats för att vägleda användare som förväntade timmar för månaden och frånvaro. Nyckeltalen som visas här kan justeras i Inställningar > Översikt över arbetstimmar.

Som standard visas dagarna för den aktuella veckan, men du kan enkelt växla från en vecka till en annan. Du kan också växla mellan den dagliga och veckovisa vyn med hjälp av reglaget för dag/vecka. På fältet visas timmar som angetts för varje dag och om du märker några saknade timmar kan du bara flytta till den dagen genom att klicka på datumet. Om dagen redan är klar måste du öppna den igen först.

Veckovyn visas bara när du anger arbetstider som antal timmar.

Från minikalendern är det också lätt att välja vilken dag som helst för visning. Grönmarkerade dagar är redan stängda, orangemarkerade dagar visar frånvaro och valt datum visas som blått.

Aktiviteter för valt datum visas också och de kan användas även för timposter. Om ett projekt är markerat för aktiviteten används det som standard för posten. Det kan naturligtvis ändras om du vill länka posten till något annat projekt.

Om din organisation använder tillägget Reseräkning kan du också enkelt visa resekostnader som väntar på att ersättas grupperade efter typ och befintliga reseräkningar. Från sektionen Resekostnader klara för hantering kan du snabbt skapa en ny reseräkning.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.