Det enklaste sättet att fakturera ett visst projekt är genom det projektet. När ett projekt har fakturerbart innehåll visas knappen Klart för fakturering i det övre högra hörnet mängden fakturerbart innehåll. Klicka på knappen för att starta.

En del av informationen som visas på fakturan hämtas från fakturamallen (till exempel Fritextfält och Fakturainställningar) och vissa från projekt- och företagsinställningar. Alla fakturerbara timmar, resor och avgifter visas automatiskt på utkastet. Du kan också lägga till nya avgifter direkt på fakturan genom att klicka på knappen Lägg till en avgift eller kostnad. I avsnittet Bilagor kan du lägga till PDF-filer som bilagor till fakturan.

Om du vill granska PDF-filen med fakturan, öppnar du bara Fler åtgärder och väljer Visa som PDF.

Redigera fakturarader

Om du behöver redigera fakturarader klickar du bara på en rad så öppnas den för redigering. Här kan du till exempel redigera enhetspriset och redovisningsinformation.

När du redigerar en rese- eller timpost på faktura påverkas bara fakturaraden så att du inte behöver oroa dig för att användarens post påverkas. Vid redigering av avgifter påverkar ändringarna avgiften överallt i systemet.

Ta bort rader från faktura

När du behöver ta bort rader från en faktura markerar du de rader du vill ta bort och, beroende på dina behov, väljer du antingen Fakturera senare (rader faktureras någon gång) eller Markera som ej fakturerbar (rader faktureras inte) från de åtgärder som visas överst.

  • Fakturera senare tar bort raderna från den specifika fakturan och sätter dem som fakturerbara. När du skapar en ny faktura finns raderna automatiskt där.
  • Markera som ej fakturerbar tar raderna bort och sätts som ej fakturerbara. När du skapar en ny faktura finns inte raderna där, men kan läggas till manuellt vid behov.

Ändra ordning för fakturarader

Om du vill ändra ordningen för fakturaraderna håller du musen framför en rad så att en dra- och släpp-ikon visas. Du kan både flytta delsummor och enskilda rader.

Raderna ska sorteras som den sista ändringen av fakturan eftersom raderna återgår till sin ursprungliga ordning om du lägger till fler rader eller ändrar inställningarna för fakturagruppering.

Ofakturerade poster

I avsnittet Ofakturerade poster visas både poster som tagits bort från fakturan och poster som ännu inte är fakturerbara, såsom avgifter där det fakturerbara datumet ligger i framtiden. Du kan lägga till dessa rader manuellt på fakturan genom att välja en rad och välja Fakturera nu från de åtgärder som visas överst.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.