I Faktureringsöversikt kan du se alla dina fakturor. Fakturorna är i en kanban-vy som standard, men du kan byta till listvyn från det övre högra hörnet. Det finns också några filter som kan användas för att avgränsa resultaten. De valda filtren sparas och fortsätter att användas tills de ändras igen.

I vyn Kanban visas fakturorna grupperade efter fakturastatus. Statusar som visas här är definierade i Inställningar. Fakturor kan exempelvis filtreras efter Avdelning (projekt) och Projektledare. Klicka på Lägg till filter för att se alla tillgängliga filter. Du kan också söka efter specifika fakturor efter projekt-, kund- eller fakturanummer. Flytta fakturor från en status till en annan genom att dra och släpp.

I vyn Lista ser du alla fakturor som matchar filtren som en lista sorterad efter fakturanummer. Som standard innehåller listan 20 fakturor, men du kan redigera beloppet genom att klicka på markeringen per sida bredvid sidväljaren. Listan kan också filtreras efter fakturadatum och status.

Fakturor kan öppnas för granskning genom att klicka på fakturanumret eller fakturastatusen om fakturan ännu inte har något nummer.

Fakturor kan massredigeras genom att markera kryssrutorna. Ett fönster av typen Välj åtgärd öppnas högst upp i vyn. Alla fakturor som visas kan markeras samtidigt genom att klicka på kryssrutan på rubrikraden. Du kan välja åtgärd i rullgardinsmenyn och göra ändringarna genom att klicka på knappen Uppdatera. Vissa ändringar kräver ytterligare information, till exempel den fakturastatus du vill ge de valda fakturorna.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.