För att välja vilka KPI:er som visas, gå till Inställningar > Nyckeltal (KPI:er) > Användning av KPI.

Tid & utlägg

Markera vilka värden och KPI:er som ska visas för alla anställda i översikten vid menyvalet Tid & utlägg. Anpassade Användar-KPI:er tillagda i Skapa KPI:er kan väljas som värden här.

Projektets finanser

Markera de värden som ska visas på fliken Finanser för varje projekt.

Projekt-KPI:er

Markera de värden som ska visas på fliken Finanser för varje projekt. Anpassade Projekt-KPI:er tillagda i Skapa KPI:er kan väljas som värden här.

Teamets produktivitet

Vid fakturering av projekt med fasta avgifter är det viktigt att veta hur väl projektet går när man jämför faktureringen med de angivna timmarna. Andel av fakturering är ett nyckeltal för anställda som visar hur mycket varje projektmedlem har bidragit till projektets fakturering. Detta nyckeltal är särskilt användbart när du fakturerar projekt med fastpris.

För att definiera hur andel av fakturering beräknas i organisationen, gå till Inställningar > Nyckeltal (KPI:er) > Användning av KPI. Som standard beräknas den anställdes andel av fakturering utifrån Värde av timmar men det kan också beräknas utifrån Antal timmar och Kostnad per timme.

Du kan också välja vilken typ av fakturering som delas för de anställda. Som standard består faktureringen av fakturerbara Arbetstimmar och produkter med produkttyp Arvode.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.