Du har stor frihet i fråga om att skräddarsy olika rapporter, och när du sparar rapporter som du behöver ofta på din instrumentpanel får du snabbt en uppfattning om vad du behöver reagera på eller göra, oavsett om det handlar om försäljningsprojekten, uppgifter eller projektförlopp.

Rapporter kategoriseras i huvudsektioner beroende på dina behörigheter, på samma sätt som huvudnavigeringen:

  • Finanser
  • Försäljning
  • Tid & utlägg
  • Resursallokering (tillägg)
  • Projekt
  • Aktiviteter
  • Kunder
  • Administration (tillägg)

Om du är intresserad av specifika data, börjar du med att välja den information du efterfrågar. Under varje huvudsektion hittar du olika typer av rapporter där du kan visa olika data med olika visualisering. Du kan välja dem i växlingsfältet under rapportens namn. De mest typiska är listrapporter, men det finns också grafer, matris- och analysrapporter.

Avancerade rapporter som analysrapporter och grafer är tillgängliga i Business, Performance och Enterprise-versioner av Severa.

De flesta av listrapporterna har möjlighet till massuppdatering. Massuppdateringen aktiveras när du markerar kryssrutan för en rad. När du har valt de rader som du vill uppdatera kan du välja önskad åtgärd från fönstret som visas överst i vyn. Massuppdateringsåtgärderna varierar beroende på olika rapporter.

Dina behörigheter kan begränsa vilka data som visas i rapporten. Om du till exempel inte har behörighet att visa ekonomiska uppgifter visas inte heller sektionen Ekonomi i Skapa rapport.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.