Avdelningar kan användas för rapporteringsändamål för att fördela kostnader och intäkter till olika enheter. Användare tilldelas avdelningar, och som standard tillhör projekt den avdelning, vilken användaren som skapade projektet är tilldelad.

Navigera till Inställningar > Organisation > Avdelningar för att ändra avdelningsinställningar efter dina behov.

Organisationshierarki (tillägg)

Organisationshierarki används för att skilja på och organisera unika enheter inom ditt företag såsom interna avdelningar, affärsenheter, internationella holdingbolag eller dotterbolag.

När tillägget är aktiverat ersätter det den vanliga listan över avdelningar. Med Organisationshierarki kan du flytta enheter inom en trädliknande struktur för att avbilda ditt företags affärsstruktur. Du kan också lägga till information som Logotyp, Bankuppgifter, Momsregistreringsnummer och Fakturanumrering för att skilja på enheterna.

Hantera avdelningar

Navigera till Inställningar > Organisation > Avdelningar för att komma igång.

Klicka på namnet för att Redigera befintlig information eller flytta avdelningen i hierarkin (med rullgardinsmenyn Tillhör). Håll muspekaren över en avdelning för att visa Inaktivera och Ta bort ikoner. Observera att det i vissa fall inte är möjligt att ta bort en befintlig avdelning av dataintegritetsskäl. Inaktivera gömmer avdelningar från trädvyn men tar inte bort dem helt. Denna funktion kan användas för avdelningar som har stängts, sålts eller på annat sätt inte längre används.

Inaktiverade avdelningar tilldelas försäljningsprojekt och projekt om personen som skapar dem tillhör den inaktiverade avdelningen. Inaktiverade avdelningar kommer dock inte längre att vara valbara.

Skapa en ny avdelning eller ett nytt företag

Beroende på dina behov kan du antingen skapa ett nytt företag (har sitt eget momsregistreringsnummer, såsom dotterbolag) eller en ny avdelning (interna avdelningar, affärsenheter).

För avdelningar är Namn det enda obligatoriska fältet. Övriga uppgifter kommer att hämtas från den överordnade avdelningen om de inte anges separat.

För ett företag krävs Namn och Momsregistreringsnummer. Här bör du också lägga till företagets logotyp och sidfot som används på PDF-filerna för fakturor, offerter och reseräkningar. För sidfoten, använd informationsfält för att hämta data från företagsuppgifter, som Avdelning (Företagets namn), Adress och Momsregistreringsnummer.

Sidfotens textfält stödjer följande formateringsalternativ:

  • Fyra textstorlekar: Rubrik 1, rubrik 2, normal och liten
  • Fet, kursivt och understruket
  • Numrerade och punktlistor

Hur använder man avdelningar?

Varje nytt försäljningsprojekt och projekt tilldelas automatiskt den avdelning, vilken personen som skapar projektet tillhör. Den kan dock ändras i Projektinställningar vid behov.

Vissa uppgifter relaterade till ett försäljningsprojekt eller projekt, såsom Språk, Valuta, Formatering, Momsregistreringsnummer, Fakturanumrering, Faktureringsadress, Logotyp och Sidfot på fakturor hämtas från avdelningen. Om dessa uppgifter inte har angivits för en avdelning kommer de att hämtas från Överordnad avdelning eller Företagsuppgifter.

Företag och avdelningar kan användas för rapporteringsändamål för att fördela kostnader och intäkter till olika enheter. Till exempel försäljningsprognoser, resursallokeringar och projektfakturering kan användas för att jämföra perspektiv och framsteg för de olika avdelningarna.

Varje avdelning måste antingen tillhöra en organisation eller ett företag. Användare tilldelas avdelningar, och som standard tillhör projekt den avdelning, vilken användaren som skapade projektet är tilldelad. Företag kan också ha egna faktureringsinställningar.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.