Med anpassade fält kan du lägga till mer information till dina kunder. Du har möjlighet att lägga till värde per enhet, datum, numeriskt värde, fördefinierade värden och text.

Anpassade fält finns tillgängliga i version Performance och Enterprise av Severa.

Hantera anpassade fält

För att hantera kundanpassade fält, gå till Inställningar > Kunder & Kontakter > Anpassade fält. Här kan du visa alla befintliga fält och skapa nya.

För att skapa ett nytt anpassat fält klickar du på Lägg till anpassat fält och välj vilken typ av fält du vill lägga till.

  1. Lägg till namn för det anpassade fältet
    • Lägg till enhet för valuta och numeriska fält (valfritt)
    • Välj hur många värden som kan väljas i rullgardinsmenyn (ett eller flera) och i vilken ordning värdena ska visas (anpassad eller alfabetisk)
  2. Spara och fältet blir tillgängligt omedelbart på fliken Kundinställningar

Om ett visst anpassat fält inte behövs kan du enkelt inaktivera det eller ta bort det genom att hålla muspekaren över det anpassade fältet i fråga. Använd Visa inaktiverade anpassade fält för att se alla anpassade fält som har dolts.

Lägga till värden i anpassade fält

Anpassade fält hittar du under Kundinställningar. För att lägga till ett värde klickar du bara på fältet och börjar skriva. Om du har lagt till ett datumtypfält kan du också välja datum i kalendern som öppnas när du klickar på fältet eller bara skriver in datumet.

För att visa anpassade fält krävs åtminstone Skrivskyddad som behörighet för kunder. Användare med Redigera & Alla som behörighet kan också ändra innehållet i de anpassade fälten.

Anpassade fält i rapporter

Ett anpassat fält kan läggas till som ett värde eller som ett filter i rapporten Kunder.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.