Definiera de visuella arbetsflödet för projektuppgifter för din organisation. Standardflödet är Ej påbörjad > Pågående > Under granskning > Klar men du kan byta namn på dessa, lägga till nya och radera de icke nödvändiga. För att ändra ordningen på statusen, dra och släpp bara statusen till rätt plats.

Hantera status för projektuppgifter

Befintliga statusar hanteras vid Inställningar > Kalender & Aktiviteter > Status för projektuppgifter.

För att lägga till en ny projektuppgiftsstatus, klicka på Lägg till status och ange ett beskrivande namn för den. När du har skapat statusen, håll musen över den och dra den till rätt plats i flödet.

För att inaktivera eller ta bort en status, håll muspekaren över raden så visas de tillgängliga åtgärderna. När du raderar en projektstatus som har projektuppgifter kopplade till sig uppmanas du att antingen flytta projektuppgifterna till en annan befintlig status eller även radera projektuppgifterna förknippat med statusen. Om du väljer ta bort status konverteras projektuppgifter tillbaka till standardstatus.

Den sista statusen (Klar) kan inte raderas eftersom den automatiskt markerar projektuppgiften som klar. Döp om statusen om det behövs.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.