Om en anställd bara arbetar deltid har du några alternativ för att skapa kontraktet:

  • Ställ in de dagliga timmarna så att de återspeglar antalet timmar som användaren arbetar per dag, till exempel 4 timmar / dag.
  • Ställ in användarspecifika veckodagar, till exempel när användaren arbetar 7,5 timmar per dag men har lediga onsdagar.

När en ny användare skapas, kan du definiera antalet timmar som användaren förväntas arbeta per dag och sedan ställa in de specifika arbetsdagarna om så behövs. Om en befintlig användare börjar arbeta på deltid, skapa ett nytt arbetskontrakt från de och ställ in de dagliga timmarna och de specifika arbetsdagarna om så behövs.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.