Välkommen till Severa supportsidor

Hur kan vi hjälpa dig?

Välj ämne

Kunder & försäljning

Kunder & försäljning

Kunder

Försäljning

Projekt

Projekt

Projekt

Tid & utlägg

Tid & utlägg

Tid & utlägg

Resor

Kalender & kalendervyn

Kalender & kalendervyn

Kalender & kalendervyn

Resursallokering

Resursallokering

Resursallokering

Fakturering

Fakturering

Fakturering

Rapporter & startsidor

Rapporter & startsidor

Rapporter & startsidor

Allmänt

Allmänt

Allmänt

Användarhantering

Användarhantering

Användarhantering

Inställningar & behörigheter

Inställningar & behörigheter

Organisation

Systeminställningar

Register över arbetstyper, resekostnader och produkter

Tid & Utlägg

Prissättning

Kunder & Kontakter

Försäljning & offerter

Projektledning

Kalender & Aktiviteter

Fakturering

Nyckeltal (KPI:er)

Behörigheter

Integrationer

Integrationer

Allmänt

Autoinvoice

Kalendersynkronisering

Dokumenthantering

Övrig