Det bästa sättet att ange frånvaro är att använda aktiviteter.

Du kan lägga till dem från den övre navigeringens meny Lägg till ny eller via vyn Tid & utlägg. Vi rekommenderar att du använder menyn Lägg till ny om du lägger till en längre frånvaroperiod, till exempel en semester. I tidrapporteringsfönstret anger du timmar under delar av eller en hel dag.

Frånvaron inkluderas i totala timmar i vyn för inmatning av arbetstid.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.