Det bästa sättet att ange frånvaro är att använda aktiviteter. Du kan lägga till dem från den övre navigeringens meny Lägg till ny eller via Tid & utlägg vyn genom att klicka på pilen bredvid Lägg till arbetstid > Lägg till frånvaro. Vi rekommenderar att du använder menyn Lägg till ny om du lägger till en längre frånvaroperiod, till exempel en semester.

I tidrapporteringsfönstret anger du timmar under delar av eller en hel dag. Frånvaron inkluderas i totala timmar i vyn för inmatning av arbetstid.

Om frånvaron markeras som Hela dagen, ställs antalet timmar in automatiskt till det antal som anges under Dagliga timmar i ditt arbetskontrakt.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.