För att justera det som visas i vyn Tid & Utlägg trycker du på ikonen Inställningar bredvid knappen Stäng dagen/Stäng veckan.

Förslag

Om du vill ange timmar ännu snabbare kan du välja rader som ska visas i matrisen för timmar per vecka. På så sätt behöver du inte söka efter ett projekt i fasträdet. När projektet eller fasen markeras som stängt/stängd försvinner det/den från de föreslagna raderna så att du inte behöver göra något för att uppdatera vyn.

Förslagen baseras på mina senaste registreringar

Visar projekt där du har lagt till poster på föregående vecka/veckor eller dag(ar). Du kan ange hur många veckor eller dagar du vill använda som utgångspunkt. Rader från de föregående två veckorna visar till exempel alla projekt/faser där du har lagt till poster under de senaste två veckorna.

Projekt jag är allokerad på

När tillägget Avancerad resursallokering är aktiverat har du möjlighet att visa projekt/faser där du har allokerats den specifika veckan.

Föreslagna arbetstider från min resursallokering

När tillägget Avancerad resursallokering är aktiverat har du möjlighet att se hur många timmar som allokerats för den dagen. Timmarna visas som kursiv med ljusblå bakgrund så att det är lätt att lokalisera timmarna.

Mina favoritprojekt

Visar projekt som du har markerat som din favorit.

Visa helger

Du kan välja om helger visas i matrisen eller inte. Även om du har valt att gömma helger men har angett timmar för lördag eller söndag beräknas timmar i totalsummorna.

Kopiera beskrivningen från föregående post

Beskrivningen av posten med arbetstid kan anges manuellt eller kopieras från föregående post för det/den specifika projektet/fasen/arbetstypen.

Dagskopiering

Välj vilka typer av poster (till exempel arbetstider och tidsregistreringar) som ska kopieras när du använder funktionerna Kopiera föregående dag, Importera från en specifik dag, eller Kopiera till en specifik dag.

Avrundning

Depending on the level you need to report your hours, you can also round your entries. Enable rounding of work hours and set the rules how to round the entries.

When enabled, rounding can be easily done by hovering over the work hour entry. When hovering over the rounding icon, you can also see the rounding rule, for example "Round up to nearest minutes".Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.