Använd frånvarotyper för att rapportera diverse frånvaro, till exempel semester och sjukfrånvaro.

Av säkerhetsskäl kan endast administratörer och arbetsledare se detaljerna om frånvaro (namn, beskrivning). Alla andra användare ser bara att den anställde är ledig / inte tillgänglig.

Hantera frånvarotyper

Tillgängliga frånvarotyper hanteras via Inställningar > Arbetstyper, resekostnader & produktregister > Frånvarotyper.

Du kan lägga till nya typer baserat på dina behov och redigera de befintliga. Om du vill lägga till en ny frånvarotyp klickar du på Lägg till frånvarotyp och anger ett beskrivande namn för den. När flextidsberäkning används, välj om frånvarotypen ska bibehålla eller inte bibehålla ackumulerad flextid. Alternativet Bibehåller flextid ska markeras med Ja för de flesta frånvarotyper eftersom det inte ska reducera flextiden under den tid den anställde är frånvarande.

För att inaktivera eller ta bort en frånvarotyp, håll bara muspekaren över raden så visas tillgängliga åtgärder.

Hur skapar man frånvarotyp för obetald ledighet vid användning av flextid?

Med obetald ledighet avses ledighet från arbetet när den anställde inte får lön. Exempel på obetald ledighet kan vara extra semesterdagar eller obetald sjukledighet. Eftersom obetald ledighet påverkar lönen betraktas den som betald ledighet i Severa.

Om du behöver rapportera olika typer av obetald ledighet, skapa frånvarotyper för dem alla. Kom ihåg att markera kryssrutan Bibehåller flextid.

Hur skapar man frånvarotyp för flextid?

Om du vill rapportera användningen av flextid kan du skapa en frånvarotyp för den. När anställda använder den här frånvarotypen när de tar ut sin flextid kan den rapporteras till exempel i rapporten Aktiviteter. Eftersom uttag av flextid borde minska mängden ackumulerad flex för användaren bör Bibehåller flextid inte markeras.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.