Behörigheter avgör vilken information en anställd kan visa, redigera och radera i Severa.

Severa har några standard behörighetsprofiler redo att användas och den första användaren tilldelas automatiskt Administratörsprofilen med fullständiga behörigheter till systemet.

Behörighetsprofiler

Behörigheter skapas för användarroller. För att dessa ska fungera korrekt måste användarhierarki och avdelningar definieras korrekt.

Medarbetare måste logga in igen för att ändringarna i behörigheter ska bli effektiva.

Användarhierarki

Användarhierarki betyder strukturen för Arbetsledare - Medarbetare En person är alltid högst upp i organisationen, vilket betyder att det finns en person utan arbetsledare (högst upp i organisationen). Alla andra användare har arbetsledare. Många av behörigheterna bygger på relationen mellan arbetsledare och deras medarbetare. Kontrollera att arbetsledare har ställts in korrekt för alla anställda i användarhantering för att undvika konflikter i behörigheter.

Avdelningar

Avdelningar kan användas för att begränsa behörigheter. I din organisation kanske dessa namnges som företag, affärsenheter, avdelningar, team eller kanske också platser. Oavsett namn tillhör varje medarbetare och projekt en avdelning. När du vill begränsa åtkomst baserat på avdelning, kom ihåg att kontrollera att alla dina anställda och projekt tillhör rätt avdelning.

Projektmedlemskap

Projektmedlemskap tillsammans med Projektbehörighet begränsar synligheten till projekt. Varje projekt har en projektledare och projektmedlemmar. Bara projektledare kan redigera och fakturera projekt. För att kunna lägga till arbetstimmar måste användaren minst vara medlem i projektet.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.