När din kund har godkänt din offert kan du skapa olika typer av projekt- och faktureringsplaner på basis av denna offert. Tryck på pilen bredvid knappen Stäng och välj önskat alternativ.

När projektplanen skapas kan du använda offerten på olika sätt. Beroende på vilken detaljeringsgrad du vill ha i din projektplan kan du antingen utgå från offertens rader, delsummor eller både och.

När du skapar en faktureringsplan kan du definiera om projektfaktureringen baseras på timmar eller fasta avgifter. För fasta avgifter har du flera alternativ:

 • avgifter baserade på delsummor,
 • enskilda rader eller
 • på basis av procent av värdet.

Skapa en faktureringsplan från offert

När kunden godkänner din offert kan du enkelt skapa en faktureringsplan utifrån offertraderna. Börja med att navigera till försäljningsprojektet och öppna offerten som vann. Klicka på knappen Gå till skapa faktureringsplan bredvid Stäng och gå till försäljningsprojekte.

Till vänster visas en förhandsgranskning av din offert och till höger har du möjlighet att välja hur offertrader faktureras. Det finns två alternativ att välja mellan:

 • Produkter separat, timmar enligt prislistan: Använd det här alternativet när faktureringen baseras på både timposter och avgifter. På så sätt får timmarna få priset per timme baserat på prislistan och avgifter faktureras separat.
 • Som avgifter: Använd det här alternativet om även arbetstimmar eller delsummor faktureras som avgifter:
  • Med hjälp av delsummor och produkter.
  • Med hjälp av arbetstider och produkter.

Du behöver inte inkludera alla rader i din plan. Om du vill utesluta rader eller delsummor klickar du bara på raden. Fullständiga redigeringsalternativ finns på fliken Finanser i projektet.

Du kan gå tillbaka till försäljningsprojektet genom att klicka på knappen Avbryt. Om du behöver göra vissa ändringar i offerten innan du skapar en faktureringsplan, kan du gå tillbaka till offerten genom att klicka på knappen bredvid Skapa faktureringsplan och välja Gå tillbaka till offerten.

Skapa projektplan från offert

När kunden godkänner din offert kan du enkelt skapa en projektplan utifrån offertraderna. Börja med att navigera till försäljningsprojektet och öppna offerten som vann. Klicka på knappen Fortsätt att skapa projektplan bredvid Stäng och gå till försäljningsprojekte.

Till vänster visas en förhandsgranskning av din offert och till höger har du möjlighet att välja hur projektplanen ska struktureras. Det finns tre alternativ att välja mellan:

 • Delsummarader som faser: Om du har använt delsummor i din offert kan du lägga till dem som faser.
  • Arbetstidsuppskattningen beräknas för delsummor som inkluderar arbetstider och det är totalsumman av arbetstimmeraderna.
  • För avgifter är uppskattningen 0 h och kan redigeras efteråt på projektplanen.
 • Arbetstidsrader som faser: Om du har lagt till arbetstimmerader kan du lägga till dem som faser.
  • Uppskattningen av arbetstid baseras på hur många timmar som läggs till i offerten.
 • Delsummerader som faser, arbetstimmerader som delfaser: Du har också möjlighet att inkludera både delsummor och arbetstimmerader.

Du behöver inte inkludera alla rader i din plan. Om du vill utesluta rader eller delsummor klickar du bara på raden. Exkluderade rader och delsummor kan läggas till senare från samma offert. Fullständiga redigeringsalternativ är tillgängliga för projektplanen.

Du kan gå tillbaka till försäljningsprojektet genom att klicka på knappen Avbryt. Om du behöver göra vissa ändringar i offerten innan du skapar en projektplan, kan du gå tillbaka till offerten genom att klicka på knappen bredvid Skapa faser och välja Gå tillbaka till offerten.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.