Med intäktsredovisning kan du visa, söka och justera fördelningen av intäkterna föt ett projekt, en avdelning eller hela projektportföljen. Detta innebär att du har möjlighet att avgöra när intäkter redovisas, antingen innan (upplupna) eller efter (uppskjutna) att fakturering och betalning sker i projektet.

Intäktsredovisning finns tillgänglig i version Performance och Enterprise.

Till exempel, om ett projekt kommer att ta flera månader att slutföra och kunden kommer att betala vid projektets uppstart och slut, har du möjlighet att redovisa intäkter för varje månad där tjänster utförs istället för att ha två månader med höga intäkter och några mellanliggande månader utan intäkter.

När Intäktsredovisning används, är det inte möjligt att ange intäktsprognoser manuellt för projekt i fliken Finanser på projektet.

Lås poster

Lås poster är en permanent och oåterkallelig kontrollåtgärd som förhindrar att intäkter för alla projekt registreras och redigeras av någon annan person än systemadministratören.

För att låsa poster för en månad och alla föregående månader, gå till Inställningar > Organisation > Intäktsredovisning. Klicka för att markera kryssrutan framför Lås månad och klicka på kalenderikonen för att öppna kalendern. Navigera för att välja ett datum. Efter att du har sparat visas ett bekräftelsemeddelande i ett popup-fönster för att verifiera att du vill låsa posterna. Klicka på Ja eller Avbryt enligt avsikt.

Om poster för en viss månad är låsta i Intäktsredovisning, kommer nya intäkter som rapporteras för den månaden att flyttas till den första upplåsta månaden efter Registreringsdatum.

Kostnadsställen

Intäkter kan särskiljas ytterligare genom Kostnadsställen (används även som resultatenheter). Med kostnadsställen kan du få ut mer information om hur inkomster genereras genom att identifiera den ansvariga affärsenheten, avdelningen eller divisionen.

Så här aktiverar du Kostnadsställen:

  1. Gå till Inställningar > Organisation > Intäktsredovisning
  2. Klicka på kryssrutan Aktivera kostnadsställen och Spara
  3. Efter att ha sparat, navigera till Inställningar > Organisation > Finansiell information > Kostnadsställen
  4. Skapa kostnadsställen genom att ange namn, tilldela unika koder och välja ett standarkostnadsställe

Om intäkter hade genererats innan man började använda Intäktsredovisning och Kostnadsställen, visas ett extra kostnadsställe med namn Övriga intäkter. Detta fält innehåller alla intäkter som skapats tidigare. Intäkterna kan flyttas till eller från detta fält som med varje annat kostnadsställe.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.