Met de functionaliteit voor omzetverantwoording kunt u de omzetverdeling voor een project, afdeling of gehele projectportfolio weergeven, doorzoeken en aanpassen. Dit betekent dat u kunt bepalen wanneer de omzet wordt verantwoord: voordat (factuurstelsel) of nadat (kasstelsel) een project is gefactureerd en betaald.

Revenue recognition is available in Platinum and Enterprise versions.

Als een project bijvoorbeeld meerdere maanden zal duren voordat het is voltooid en de klant aan het begin en einde van het project betaalt, dan kunt u omzet verantwoorden voor elke maand waarin diensten worden verricht en voorkomt u dat er twee maanden met hoge omzet zijn zonder omzet in de tussenliggende maanden.

When Revenue recognition is in use, it is not possible to enter revenue forecasts manually for projects in project's Financials-tab.

Invoer vergrendelen

Het vergrendelen van invoer is een permanente en onomkeerbare instelling waardoor niemand anders dan de systeembeheerder nog omzet mag boeken en bewerken.

Om de invoer voor een maand en alle voorgaande maanden te vergrendelen, gaat u naar Instellingen > Organisatie > Omzetverantwoording. Markeer Maand sluiten en klik op het kalenderpictogram om een datum te selecteren. Na het opslaan verschijnt er een venster waarin u bevestigt dat u de invoer wilt vergrendelen. Klik op Ja als u dat wilt of op Annuleren als u dat niet wilt.

Als de invoer voor een bepaalde maand in Omzetverantwoording is vergrendeld, dan wordt nieuwe omzet die voor die maand wordt ingevoerd in de eerste niet-vergrendelde maand volgend op de Invoerdatum geboekt.

Kostenplaatsen

Omzet kan verder worden onderverdeeld met Kostenplaatsen (ook gebruikt als omzetverdeling). Met kostenplaatsen kunt u meer informatie verstrekken over hoe opbrengsten worden gegenereerd door te vermelden welke afdelingen of andere bedrijfsonderdelen verantwoordelijk zijn.

How to enable Cost centers:

  1. Go to Settings > Organization > Revenue recognition
  2. Click the Enable cost centers checkbox, and Save
  3. After saving, navigate to Settings > Organization > Financial details > Cost centers
  4. Create the cost centers by providing names, assigning unique identifiers and selecting a default

Als de omzet is gegenereerd voordat Omzetverantwoording en Kostenplaatsen werden ingeschakeld, dan wordt een extra kostenplaats, genaamd Overige omzet, weergegeven. Dit veld bevat alle omzet die eerder is gemaakt. U kunt omzet van of naar dit veld verplaatsten, net zoals bij elke andere kostenplaats.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.