In de weekweergave kunt u makkelijk werkuren, afwezigheid en tijdinvoer invoeren en de totalen van de huidige en vorige weken controleren. Gebruik de weeknavigatie om van de ene naar de andere week te gaan en klik op de knop Vandaag om naar de huidige week terug te keren. De week kan met slechts één klik worden voltooid (met uitzondering van het weekend).

De weekweergave is alleen zichtbaar wanneer bij 'Invoerwijze werkuren' het aantal uren is ingesteld.The view is divided into three sections: Work hours, Absences and Time entries. De regels zijn alfabetisch geordend op klant, project, fase en werktype.From the daily and weekly totals (current and last week) you can easily drill down to a report where entries (work hours, time entries and absences) are sorted by date. In het rapport kunt u de invoer bewerken en verwijderen, de datum van de invoer wijzigen, en interne opmerkingen toevoegen.

Wanneer de add-on Geavanceerde resourceplanning voor uw organisatie is ingeschakeld, kunt u in de laatste kolom het aantal resterende uren zien of het aantal uren dat boven de geschatte waarde ligt.

Invoer toevoegen en bewerken

U kunt invoer toevoegen aan projecten die in de matrix worden weergegeven door de muisaanwijzer boven het project of de fase op de gewenste datum te houden. Als er al uren bestaan voor het project, de fase of het werktype, dan verschijnt er een groene indicator en kunt u de bestaande invoer bewerken of invoer toevoegen door op de indicator te klikken. Voeg het aantal uren en, zo nodig, een beschrijving toe. Als u in de Instellingen hebt vastgelegd dat de omschrijving van de vorige invoer moet worden gekopieerd, dan wordt de omschrijving automatisch ingevoerd.

Het werktype wordt in de fase of het project opgezocht, maar als het daar niet wordt gevonden, dan wordt het in de gebruikersinstellingen opgezocht. Het kan echter bij Meer instellingen worden gewijzigd. Daar kunt u ook een interne opmerking invoeren en de uren als overuren markeren.

Een enkele invoer kunt u makkelijk in de matrix bewerken door op het aantal te klikken. Als u alle invoer op één regel moet bewerken (de invoer naar een ander project of een andere fase verplaatsen of het werktype wijzigen), dan houdt u de muisaanwijzer boven de laatste cel en klikt u op Bewerken.

Wanneer u de muis boven de laatste kolom of cel houdt, worden de acties weergegeven waarmee u de regel kunt bewerken, kopiëren en verwijderen.

Voorgestelde uren

Wanneer de add-on Geavanceerde resourceplanning is ingeschakeld, kunt u zien hoeveel uur aan resourcetoewijzingen u die dag hebt. De uren worden cursief weergegeven op een lichtblauwe achtergrond, zodat ze makkelijk te zien zijn. Als u de voorgestelde uren wilt wijzigen in werkelijke werkuren, dan klikt u op de invoer om deze te openen en klikt u daarna op Opslaan.

Dag en week voltooien

In de weekweergave kunt u de hele week of afzonderlijke dagen voltooien. Wanneer u de actie Week voltooien gebruikt, worden alle dagen als voltooid gemarkeerd, met uitzondering van de weekenden. Als u na het voltooien van een dag of een week wijzigingen moet aanbrengen, dan kunt u de hele week of afzonderlijke dagen heropenen. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, kunt u de week opnieuw voltooien (alle geopende dagen worden als voltooid gemarkeerd).

Met groen wordt aangegeven dat een dag voltooid is. Wanneer u in de weekweergave een voltooide dag moet heropenen, klikt u op het groene pictogram boven aan de kolom.

Indicatoren

Er zijn verschillende indicatoren die meer informatie over werkuren geven. Op die manier hoeft u geen invoer te openen om te zien of deze bijvoorbeeld een interne opmerking bevat.

 • Interne opmerkingen: In de linkerbenedenhoek staat een pictogram van een tekstwolk.
 • Overuren: In de rechterbenedenhoek staat een pictogram van een klok.
 • Goedkeuringsstatus: Als een cel meerdere waarden bevat, dan wordt het pictogram dat 'niet goedgekeurd' aanduidt, altijd getoond, zodat de gebruiker onmiddellijk kan zien dat er actie nodig is.
  • Goedgekeurd: In de linkerbovenhoek staat een groen pictogram.
  • Niet goedgekeurd: In de linkerbovenhoek staat een rood pictogram.

Daarnaast zijn er andere indicatoren die uw werk makkelijker maken:

 • Feestdagen worden aangeduid met oranje (datum) en een grijze achtergrond (cel).
 • Afwezigheid, zoals vakanties en ziekteverlof, worden aangeduid met oranje.
 • Voorgestelde uren (wanneer de add-on Geavanceerde resourceplanning is ingeschakeld) worden aangeduid met cursieve cijfers op een lichtblauwe achtergrond.
 • Voltooide dagen worden met een groene achtergrondkleur aangeduid.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.