Sätt mål för att styra diin verksamhet enklare. Du kan lägga till mål i rapporter antingen i vyn Rapportgenerator eller direkt på startsidan.

Målsättning finns tillgängligt i version Performance och Enterprise av Severa.

Mål kan sättas för de flesta numeriska värden, såsom intäkter, försäljning och fakturering för att nämna några. For list- och analysrapporter kan du ställa in ett målvärde och definiera hur värdena över och under målet ska visas.

  • Listrapporter: Sätt mål för enskilda rader och totalbelopp.
  • Analysrapporter: Sätt mål för gruppnivåer och totalbelopp.

För grafiska rapporter kan du bara ange ett målvärde som kommer att indikeras med en prickad linje.

Sätt mål för list- och analysrapporter

Om du vill sätta mål, håll musen över rapportrutnätet för att se om ett mål kan ställas in för det specifika värdet. Medan du för musen över rapporten markeras alla berörda rader.

Ange målvärdet och definiera hur värdema över och under målvärden ska visas på rapporten. Till exempel indikerar grön färg att värdet överskrider målet medan röd eller ingen färg indikerar att värdet underskrider målet. Beroende på dina behov kan du sätta flera mål per rapport.

Målen sparas inte automatiskt till din rapport när de läggs till från vyn Rapporgenerator, så kom ihåg att Spara din rapport innan du navigerar iväg från rapporten.

Du har också möjlighet att sätta mål på startsidan. När du ställer in mål på startsidan sparas de automatiskt i rapporten.

Sätt mål för grafiska rapporter

För grafiska rapporter kan du bara ange ett målvärde. Håll musen över rapportrutnätet och klicka på det för att sätta ett mål.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.