Om projektet har uppgifter som tar lite tid att slutföra och som går igenom olika statusar, rekommenderar vi att du använder projektuppgifterna. Dessa finns på fliken Samarbete, där det är enkelt för alla projektmedlemmar att se vilken status som olika uppgifter i projektet har. Kanban gör det också enkelt att flytta uppgifter från en status till en annan genom att dra i dem. Om du vill gräva djupare kan du visa uppgiften genom att klicka på uppgiftens namn.

Här kan projektmedlemmar också dela kommentarer och filer i samarbetssyfte.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.