Inställningar för koder

Som standard finns det inga begränsningar för användningen av koder i Severa. Du kan använda samma kod för alla produkter, arbetstyper och resekostnader. Du kan till exempel ha en kod för alla produkter, en för alla resekostnader och så vidare.

Med den här inställningen kan du förhindra att du använder samma kod, vilket innebär att alla koder måste vara unika i de olika registren. Denna inställning är särskilt användbar när Severa är integrerat till ett finansiellt system.

Allokering av projektuppgift

Hur projektavgifter allokeras i Severa varierar baserat på vart avgiften läggs ifrån. Avgifter kan läggas till i Tid & utlägg och Projektetsfinanser. Som standard när en avgift läggs till genom vyn Tid & utlägg allokeras den automatiskt till det valda projektet och fasen och till den anställde som lägger till den. Men när du lägger till en avgift i projektet tilldelas den bara projektet.

Med denna inställning har du även möjlighet att allokera avgiften på användare och fas direkt från projektet. När du lägger till avgiften i projektfliken Finanser ser du två nya fält där du kan välja en Person och Fas för den specifika avgiften.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.