Arbetstyper är de olika jobb som vanligtvis utförs i försäljningsprojekt och projekt och kan vara antingen produktiva eller icke-produktiva. Exempel på arbetstyp är konsult, projektledning, redovisning och så vidare. Standardvärdena som du ser i inställningarna kommer från den bransch som valdes när Severa registrerades men du kan anpassa dessa för din organisation och dina behov.

Produktivt och icke-produktivt arbete

Arbetstypens produktivitetsinställning används för att beräkna personalens produktivitetsprocent. Procentandelen beräknas utifrån tidsposterna baserat på vilken arbetstyp som används.

Arbetstimmar som får ett pris anses alltid vara produktiva oavsett inställning för arbetstyp.

Beräkning av flextid

När flextid används ackumuleras alla arbetstimmar till värdet Flextid. Använd till exempel övriga tidregistreringstyper för att lägga till lunchpauser.

Hantera arbetstyper

Tillgängliga arbetstyper hanteras via Inställningar > Arbetstyper, resekostnader & produktregister > Arbetstyper. Det finns redan några arbetstyper tillgängliga men du kan lägga till nya och redigera de befintliga baserat på dina behov. När du redigerar en arbetstyp kan du se om den är kopplad till något företag, fas, projektmedlem, offertrad, användare eller arbetstidspost.

För att inaktivera eller ta bort en arbetstyp, håll bara muspekaren över raden så visas tillgängliga åtgärder. Innan du kan radera en arbetstyp som används måste du byta arbetstyp på befintliga poster.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.