När Säkerhet-tillägget** är aktiverat, kan du skapa en lista över tillåtna IP-adresser (vitlista) för att förhindra inloggning från någon annan IP-adress.

Hantera nätverksbegränsningar

För att hantera nätverksbegränsningar, gå till Inställningar > Systeminställningar > Nätverksbegränsningar. IP-adresser kan vara antingen i IPv4 eller i IPv6-format och ska anges i format "x.x.x.x" (t.ex. 192.168.0.100).

  • När du tar funktionen i bruk, kan du först lägga till alla tillåtna IP-adresser och sedan aktivera funktionen med reglaget.
  • När funktionen redan är aktiverad i inställningar och du lägger till eller tar bort IP-adresser, träder ändringarna i kraft omedelbart.

Detta påverkar inte de användare som för närvarande är inloggade. De kommer att autentiseras nästa gång de loggar in.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.