På fliken Projektplan ställer du in strukturen för projektet (tidslinje och faser), lägger till projektmedlemmar till det och allokerar resurser till ditt team.

Du kan antingen ange detaljerna manuellt eller använda ett annat projekt som mall. När du använder ett befintligt projekt som grund för ditt nya projekt kan du välja vilken information som ska kopieras (till exempel faser, resursallokering, prissättning, avgifter, filer och länkar). Du kan till exempel ha ett projekt med liknande projektgrupp och fasstruktur (projektplan) men resten skiljer sig. När du använder mallen tar du bara med de avsnitt som önskas och utelämnar andra. Och om det behövs kan du använda flera projekt som mall.

Projektets slutförandegrad % beräknas automatiskt på basis av arbetstimmar. Du har också möjlighet att uppskatta projektets slutförandegrad manuellt. Genom att ange ett beräknat slutförande åsidosätts den automatiska beräkningen baserad på arbetstimmar. Om du vill återställa den automatiska beräkningen, rensas fältet.

Nedbrytning av timmar och produktivitet

I nedbrytningen kan du snabbt se

  • Timmar som matats in och deras status när godkännande av arbetstimmar används.
  • Fakturerbara timmar för alla användare och enskilda användare som cirkeldiagram.
  • Teamets produktivitet

Faser

Klar / Estimat

Kolumnen Klar / Estimat visar både inmatade och beräknade timmar. Genom att klicka på länken i kolumnen Klar kan du se timposterna mer detaljerat.

Om du vill redigera estimatet klickar du bara på fältet och redigerar värdet.

Medlemmar och aktiviteter

Kolumnen Medlemmar visar hur många medlemmar som är kopplade till ditt projekt och faserna. Genom att klicka på ikonen öppnas en lista över nuvarande medlemmar och beroende på dina behörigheter kan du redigera projektgruppen. När du lägger till nya medlemmar i projektet har du möjlighet att lägga till de nya medlemmarna i alla faser istället för bara på projektnivå. Detsamma gäller om ditt fasträd har faser och underfaser.

Om du har lagt till en projektmedlem endast i projektet och senare behöver lägga till dem i alla faser, klicka på Medlemmar på projektnivå. Håll muspekaren över den specifika användaren, klicka på de tre prickarna som visas och välj Lägg till som medlem i alla faser.

I kolumnen Aktiviteter visas antalet avslutade aktiviteter jämfört med planerade aktiviteter. Om du klickar på ikonen visas en lista med tidigare och planerade aktiviteter och har möjlighet att lägga till nya. Om du håller musen över en aktivitet visas även fullständiga redigeringsalternativ (redigera, senarelägg, ta bort och markera som slutförd). Du kan också dra och släppa aktiviteter på projekttidslinjen inom samma fas när det finns ändringar i kalendern.

Förhindra registrering av timmar

Du har möjlighet att förhindra användare från att ange timmar till en specifik fas genom att klicka på låsikonen bredvid aktivitetsikonen. Om du behöver öppna fasen igen klickar du bara på ikonen igen.

När du lägger till faser i ett projekt låses projektnivån automatiskt.

Markera fasen som avslutad

När en fas är avslutad kan du markera den som Avslutad i fasträdet.

När du tittar på ett pågående projekt (i Projektöversikt eller Projekt) kan avslutade faser kännas igen av en grön bakgrundsfärg. Om du inte vill visa de faser som redan är slutförda har du möjlighet att dölja dem.

Detaljerad fasinformation

Du kan komma åt fler projekt- och fasrelaterade detaljer genom att klicka på de tre prickarna. Exempel,

  • redigera projekt- och fastidslinje (starttid och deadline)
  • ställ in standardarbetstyper (åsidosätter användarens standard)
  • lägga till poster (arbetstimmar, avgifter och resekostnader) för faser

Gantt-schema

Fasens start- och slutdatum visas på gantt-schemat. Du kan ändra tidslinjen med skjutreglaget eller genom att klicka på bokstäverna (Y, M, W och D) ovanför skjutreglaget. Projektets tidslinjer kan också enkelt redigeras på gantt-schemat med hjälp av dragfunktionen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.