Försäljningsprocessen kan redigeras i Inställningar > Försäljning & offerter > Försäljningsstatus. Du kan lägga till och ta bort statusar samt redigera sannolikheterna för varje status. Ordningen på statusarna baseras på deras sannolikhet %.

När du behöver ändra status för ett försäljningsprojekt går du till kanbanvyn Försäljningsöversikt eller fliken Försäljning för ett visst projekt. När du avslutar en affär uppdateras Sannolikhet automatiskt till 100 % och aktuellt datum blir Förväntat orderdatum. Dessa kan också justeras manuellt vid behov.

När ett försäljningsprojekt är avslutat och försäljningsstatus satt som vunnen blir försäljningsprojektet ett öppet projekt. Om ett försäljningsprojekt sätts som förlorat blir försäljningsprojektet ett stängt projekt.

För att visa Försäljningsöversikt måste du ha minst Projektledare som behörighetsnivå till projekt.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.