Försäljningsprocessen kan redigeras i Inställningar > Försäljning & offerter > Försäljningsstatus. Du kan lägga till och ta bort statusar samt redigera sannolikheterna för varje status. Ordningen på statusarna baseras på deras sannolikhet %.

När du behöver ändra status för ett försäljningsprojekte går du till kanbanvyn Försäljningsöversikt eller fliken Försäljning för ett visst ärende. När du avslutar en affär uppdateras Sannolikhet automatiskt till 100 % och aktuellt datum blir Förväntat orderdatum. Dessa kan också justeras manuellt vid behov.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.