Du kan öppna att göra-listan genom att välja Kalender > Att göra-lista från sidonavigeringen. På den här vyn visas alla poster och du kan enkelt känna igen aktivitetsgruppen genom dess färg:

  • Kalenderpost: Ljusblå
  • Att göra: Grön
  • Projektuppgift: Lila
  • Privat: Grå
  • Frånvaro: Orange

Beroende på dina behörigheter kan du också komma åt andra användares kalender genom att välja personen i menyn Användare. När du visar andra användares data avspeglar även nyckeltalen de valda användarnas data.

I att göra-listan visas alla uppgifter som tilldelats till dig uppdelade i uppgifter som är försenade, förfaller idag eller inträffar i framtiden. I den här vyn kan du också lägga till nya uppgifter med knappen Lägg till i att göra-listan eller redigera befintliga genom att hålla musmarkören över den och till exempel flytta den till ett senare datum. Det går inte att redigera aktivitetsgruppen, så om du har skapat en aktivitet med en felaktig grupp måste du ta bort aktiviteten och skapa den igen.

När du använder Resursallokering kan du också se dina resursallokeringar i sektionen Resursallokeringar.

Använd massuppdateringsfunktionen för att Senarelägg alla aktiviteter eller Slutföra alla aktiviteter i en sektion. När du håller musmarkören över att göra-listan kan du också välja enskilda aktiviteter och massuppdatera dem.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.