I Severa, är fakturamallar förinställt innehåll som används som bas när en ny faktura skapas. Skapa dina egna mallar för att göra fakturaskapandet en snabbare process.

Lägg till en ny fakturamall

Gå till Inställningar > Fakturering > Fakturamallar för att lägga till en ny mall. Du kan lägga till så många mallar som du behöver baserat på dina behov.

Grundläggande information

I avsnittet med grundläggande information kan du ställa in en faktureringskontakt som ska visas som faktureringskontaktperson oavsett vem som skapar fakturan.

Placering av adressen

Mottagarens adress är platsjusterad och följer kuvertstandarderna i ditt företags land.

Färgschema

Det finns förinställda färgscheman tillgängliga för ditt PDF-dokument. Välj färg och använd förhandsgranskningen till höger för att se hur det påverkar dokumentet.

Logo & Sidfot

Företagets logotyp och sidfot kan förhandsgranskas här men kan inte ändras på mallen. Fakturor hämtar automatiskt information baserat på din organisation eller avdelningen när tillägget Organisations hierarki används. För att redigera informationen som visas här, gå till Inställningar > Organisation > Företagsinställningar eller Avdelningar.

Här kan du också ställa in synligheten för en logotyp, fakturatitel och sidfot.

 • Visa företagets logotyp och fakturatitel: Välj om din logotyp och fakturatitel (dvs. Faktura och Kreditfaktura) visas i PDF-filen med fakturan
 • Visa sidfoten på fakturan: Välj om sidfoten ska visas i PDF-filen med fakturan

Fritext

Ange text som är synlig på fakturan före och efter fakturarader. I fältet Fritext ovanför rader kan du använda automatiserade taggar, som Projektnamn och Projektnummer för att visa namn och nummer på det projekt som fakturan är kopplad till.

Fritextredigeraren stödjer följande formateringsalternativ:

 • Fyra textstorlekar: Rubrik 1, rubrik 2, normal och liten
 • Fet, kursivt och understruket
 • Numrerade och punktlistor

Med kryssrutan Visa fritext efter fakturasumma kan du styra fritextens position.

Fakturarader och kolumner

Beskrivning fakturarad

Definiera hur fakturaradens text skapas. Du kan använda informationsfält och fritext för att skapa beskrivningar för fakturarader (arbetstimmar, resekostnader och produkter).

När du använder informationsfält, använd alltid knappen Lägg till informationsfält för att lägga till nya eftersom objekt har sina egna fält som används. När du lägger till mer än en tagg adderas ett komma och ett blanksteg automatiskt mellan informationsfälten. Du kan också lägga till din egen fritext om det behövs.

Fakturakolumner

Val av fakturakolumner definierar hur mycket detaljerad information visas på fakturarader. Definiera kolumnerna som är synliga på fakturan, Beskrivning och Totalpris visas alltid:

 • Kvantitet
 • Enhet
 • Enhetspris
 • Moms

Gruppering av fakturarad

Det är möjligt att visa totalsumman av arbetstimmar, resekostnader och avgifter som delsummor på fakturan. Detta ställs in med hjälp av en kryssruta.

Använd postgruppering för att definiera om arbetstimmar. Resekostnader och/eller produkter ska grupperas på fakturan.

Använd kryssrutan för att aktivera gruppering och definiera sedan hur objekt ska grupperas. Du kan också bifoga en specifikation av enskilda rader. I specifikationen kommer objekten att ha beskrivningen definierad i Fakturarads beskrivning och kolumnerna visas baserat på de val som gjorts i Fakturakolumner > Visa kolumner.

Det är inte alltid möjligt att gruppera alla liknande objekt på en rad. När du till exempel grupperar arbetstider grupperas endast poster med samma enhetspris som en rad. Detsamma gäller kostnadsställen.

Kolumner för specifikation av faktura

Definiera vilken information som ska visas på fakturaspecifikationen, om den är bifogad till fakturan:

 • Enhet
 • Enhetspris
 • Moms
 • Totalbelopp

Bilagor

Lägg till PDF i fakturamallen, till exempel företagets villkor. Fakturasidor (faktura och specifikation) och bilagor kombineras i utskriften i samma ordning som de visas här. För att ändra ordningen, håll muspekaren över en rad och dra den till rätt plats.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.