Google kalendersynkronisering hjälper dig att koordinera ditt arbetsschema mellan Severa och Google.

Betalt Google Workspace-konto krävs för att använda Google kalendersynkronisering.

Det är säkert och enkelt att installera med OAuth-autentisering. När autentiseringsmetoden har etablerats för en organisation kan enskilda användare aktivera och initiera synkroniseringen i Severa. Kalendersynkronisering överför aktiviteter som skapats i Severa till Google som kalenderposter och kalenderposter från Google överförs som aktiviteter.

Activities created as project tasks are not supported and these entries will not be synced.

För att ställa in kalendersynkroniseringen behöver du administratörsbehörigheter till både Google och Severa. Följ instruktionerna för att genomföra de nödvändiga stegen först i Google Cloud Platform Console och sedan i Severa.

Användarnas e-postadresser i Severa måste vara desamma som de som används i Google för att synkroniseringen ska fungera korrekt.

Skapa ett Google tjänstkonto

Först måste du skapa ett konto för att auktorisera synkroniseringen (både Google Drive och Google Kalender). Utför nedanstående steg för att skapa ett servicekonto i Google Cloud Platform Console.

Skapa ett projekt

 1. Logga in till Google Cloud Platform Console som avancerad administratör
 2. Välj ett av alternativen:
  • Om du inte använt konsolen tidigare, godkänner du användarvillkoren och klickar på Skapa projekt.
  • Om du använt konsolen tidigare, klickar du på pilen högst upp på skärmen bredvid det senaste projektnamnet för att öppna projektlistan. Klicka sedan på Nytt projekt.
 3. Ange ett beskrivande projektnamn och klicka på Skapa.

Aktivera API:er för servicekontot

 1. Klicka på Meny > API:er & Tjänster > Bibliotek
 2. Välj Google Calendar API
 3. Klicka på Aktivera

Skapa tjänstekontot

 1. I det övre vänstra hörnet av konsolen, klicka på Meny > IAM & Admin > Tjänstkonto
 2. Klicka på Skapa användaruppgifter
 3. Ange ett namn för tjänstkontot och klicka på Skapa och fortsätt
 4. I rullgardinsmenyn **Ge detta tjänstkonto åtkomst till projekt (valfritt) **väljer du rollen som Projekt > Redaktör till det nya kontot och klickar på Fortsätt
 5. Klicka på Klar
 6. Klicka på namnet på det nyskapade tjänstkontot
 7. Klicka på fliken Nycklar
 8. I rullgardinsmenyn Lägg till nyckel, välj Skapa ny nyckel
 9. Välj P12 som nyckeltyp och klicka Skapa
  • En fil med namnet ”ditt projekt.p12” laddas ner till din dator.
  • Filen måste laddas upp till Severa så kom ihåg vart filen sparats.
 10. Skriv ner lösenordet för den privata nyckeln och Stäng vyn
 11. Gå tillbaka till fliken Detaljer
 12. Klicka på Visa avancerade inställningar
 13. Kopiera klient-ID eftersom du behöver det i nästa steg
 14. Klicka på Visa Google Workspace Admin konsol under Domänövergripande delegering
 15. Gå till Meny > Säkerhet > API kontroller
 16. På sidan Domänövergripande delegering, välj Hantera domänövergripande delegering
 17. Klicka på Lägg till ny
 18. I fältet Klient ID, fyll i tjänstkontots Klient ID
 19. I OAuth-omfattningar (kommaavgränsade) fältet, anger du vilka behörigheter som applikationen ska ges åtkomst till
 20. Klicka på Auktorisera

Konfigurera Severa

Administratörsbehörigheter krävs för att komma åt inställningar för kalendersynkronisering.

 1. Gå till Inställningar > Integrationer > Google kalender
 2. Ange Tjänstkontots e-postadress som skapades i Google
 3. Klicka på Välj privat nyckel fil och leta upp .p12-filen från din dator och ladda upp filen till Severa
 4. Klicka på redigeringsikonen för att ange Lösenordet för den privata nyckeln
 5. Välj vilka aktivitetstyper som synkroniseras till Google
  • Det är inte möjligt att begränsa vilka kalenderposter som synkroniseras från Google till Severa.
  • Privata poster från Google matchas med aktivitetstypen "Personligt" om en sådan aktivitetstyp finns i Severa. Alla andra poster får standardaktivitetstyp.
 6. När du är klar med att konfigurera synkroniseringen använder du reglaget uppe till höger för att aktivera integrationen

Om det uppstår fel, kontrollera att du har gjort alla inställningar i Google och att både e-postadress och lösenord är korrekt skrivna.

Nu när synkroniseringen är aktiverad kan användare aktivera synkroniseringen i Min profil åt sig själva.

Börja använda Google kalendersynkronisering

Nu när synkroniseringen är aktiverad kan användare aktivera synkroniseringen åt sig själva. Det är inte möjligt att aktivera synkronisering för andra, så användare måste aktivera kalendersynkroniseringen för sig själva.

 1. Klicka på ditt namn i toppnavigeringen och välj Min profil
 2. Gå till Kalender & aktiviteter > Kalendersynkronisering
 3. Använd reglaget för att aktivera synkroniseringen
 4. När det är aktiverat kommer kalendrar synkroniseras automatiskt

Alla kalenderhändelser från Google kommer att synkroniseras till Severa och alla aktiviteter som är markerade att synkroniseras (en lista över aktivitetstyper kan öppnas genom att klicka på länken) kommer att synkroniseras från Severa till Google.

Synkroniseringscykeln är ~30 sekunder.

Inledande synkronisering

Den initial synkroniseringen försöker matcha befintliga poster baserat på Ämnes/Aktivitetsnamn, Startdatum, Starttid, Slutdatum, Sluttid och Upprepning.

I den initiala synkroniseringen kommer inte poster som är äldre än 30 dagar synkroniseras, såvida det inte finns återkommande aktiviteter med händelser i framtiden. Efter den initiala synkroniseringen synkroniseras endast ändringar.

Utlösare som aktiverar synkroniseringen

Synkronisering utlöses av vissa åtgärder i Severa. Om användaren inte är inloggad i Severa, startas inte synkroniseringen.

 • When navigating from a section to another
 • When calendar entry is modified in Severa
 • Om någon annan användare i företaget använder kalendersynkronisering och du är en deltagare eller ägare till posten. Posten synkroniseras även om du inte använder kalendersynkronisering.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.