Silverbucket integraation teknisen toteutuksen on tehnyt Silverbucket Severan APIa käyttäen.


Silverbucket ohjelmistosta löytyy rajapinta Visma Severaan, jonka avulla Visma Severan projektitieto, projektiin liittyvät henkilötiedot ja toteutuneet tunnit viedään Silverbucketiin. 

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severan API- rajapinta. Mikäli teillä ei ole vielä API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan laajennukset-osion kautta. Ks. Rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

Varsinainen käyttöönotto tapahtuu Silverbucketin puolelta sekä rajapinnan toteutuksen käyttötuki tarjotaan Silverbucketin toimesta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.