Ohjeen sisältö

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää Severan myyntireskontra Sonetiin. Aineiston siirto toimii siten, että Severaan määritetään laskun tila, josta laskut siirretään Sonetin myyntireskontraan. Severassa klikataan painiketta Lataa laskut, jolloin myyntilaskuista, jotka ovat asetuksiin määritellyssä Ladattavien laskujen tila? laskun tilassa muodostetaan siirtotiedosto. Kun aineisto on ladattu onnistuneesti Sonetiin, Severassa olevan laskun tila muutetaan asetuksiin määriteltyyn Laskujen tila Severassa lataamisen jälkeen? laskun tilaksi klikkaamalla Muuta tilaa.

Asiakas-, tuote- ja myyntireskontrarekisteri siirtyvät laskun mukana Severasta Sonetiin.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

 • Sonet-liittymän aktivointi Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla: Rattaan kuvake > Tilaus > Integraatiot > Sonet.
 • Ennen käyttöönottoa asiakkaalla tulee olla sopimus Sonetin kanssa.

Takaisin ylös

Käyttöönotto

1. Muokkaa/lisää Severaan Sonetissa käytössä olevat myyntitilit.

 • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Organisaatio > Tilikartta
 • Anna myyntitilin nimi ja -numero. Myyntitilin numeron tulee vastata Sonetiin määriteltyä myyntitilin numeroa
 • Määrittele kaikki Sonetissa käytössä olevat myyntitilit
 • Voit valita oletus myyntitilin työtunneille, matkakuluilla ja tuotteille valitsemalla Käytä oletuksena
 • Voit hallinnoida myyntitilejä keskitetysti Myyntitilien liittäminen kautta

 2. Muokkaa/Lisää Severaan Sonetissa käyttämäsi kustannuspaikat.

 • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Organisaatio > Kustannuspaikat
 • Anna kustannuspaikan nimi ja -numero. Kustannuspaikan numeron tulee vastata Sonettiin määriteltyä kustannuspaikan numeroa
 • Määrittele kaikki Sonetissa käytössä olevat kustannuspaikat
 • Määritä oletus kustannuspaikka valitsemalla Käytä oletuksena

3. Muokkaa/Lisää Severaan Sonetissa käytössä olevat tuotteet, sekä lisää Severassa olevat tuotteet Sonetiin. Halutessasi voit käyttää yhtä ja samaa koodia kaikilla tuotteilla, jätä tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät Sonetiin oletuskoodilla.

 • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Tuotteet
 • Anna tuotteen nimi ja valitse Lisää, tai muokkaa olemassa olevaa tuotetta
 • Anna tuotteelle koodi sekä valitse käytettävä myyntitili (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata Sonetissa olevan tuotteen koodia.
 • Määrittele kaikki Sonetissa käytössä olevat tuotteet

4. Muokkaa/Lisää Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan Sonetissa olevia tuotteita. Työlajien avulla laskulla olevat tunnit kohdistuvat Sonetin tuoterekisteriin.

 • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Työlajit
 • Lisää kaikille Severassa käytössä oleville työlajeille koodit kohdentaen ne Sonetissa tuotteiksi

5. Muokkaa/Lisää Severassa käyttämäsi matkakulut vastaamaan Sonetin matkakulurekisteriä. Matkakulujen koodien on oltava Severassa samat kuin Sonetissa.

 • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Matkakulutyypit
 • Lisää kaikille Severassa käytössä oleville matkakuluille koodit kohdentaen ne Sonetin matkakulurekisteriin

6. Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Organisaatio > Pankkitilit. Tarkista yrityksen käytössä oleva pankkitili/-tilit ja muokkaa tarvittaessa pankkitilin numero IBAN-muotoon.

7. Lisää/Muokkaa ALV-koodit vastaamaan Sonetin arvonlisäverokantakoodeja

  • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Organisaatio > Veroprosentit
  • Tarkista ja muokkaa tarvittaessa verokoodit vastaamaan Sonetin arvonlisäverokantakoodeja
  • Esimerkiksi 0 = veroton myynti ja 1 = myynti 24%

8. Luo Severaan laskun tilat, josta myyntilaskuaineisto ladataan Sonetiin.

 • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Laskutus > Laskun tilat
 • Lisää uusia tai muokkaa olemassaolevia laskun tiloja

9. Määritä laskun tilat integraatioasetuksiin siirtymällä tiedonsiirto-sivulle.

 • Siirry Rattaan kuvake > Työkalut > Tiedonsiirto > Sonet > Asetukset-välilehti
 • Laskujen tila Sonetissa: Määritä tila, jonka laskut saavat Sonetissa. Valittavissa: Ei vielä hyväksytty/Hyväksytty/Hyväksytty ja osittain maksettu/Hyväksytty ja maksettu.
 • Oletuskoodi tuotteelle: Määritä oletuskoodi, jota käytetään tuotteille, matkakuluille ja työlajeille, jotka jostain syystä eivät saa asetuksiin määritettyä koodia.
 • Yksikön oletuskoodi: Anna yritystunnus, jonka saa Sonetilta
 • Laskun tilakoodi: Laskutuslaji, joka on määritelty Sonetissa, max 3 merkkiä.
 • Valitse Ladattavien laskujen tila -pudotusvalikkoon Odottaa lähetystä Sonetiin laskun tila.
 • Valitse Tila, johon laskut siirretään -pudotusvalikkoon Siirretty Sonetiin laskun tila
 • Tallenna asetukset.

Takaisin ylös

Laskuaineiston luominen


1. Luo lasku Severaan.

2. Muuta laskun tila Odottaa lähetystä Sonetiin laskun tilaan ja valitse Tallenna.

3. Siirry Rattaan kuvake > Työkalut > Tiedonsiirto > Sonet ja klikkaa Lataa laskut.

4. Tallenna .dat-laskuaineisto tietokoneellesi.

5. Lataa laskuaineisto Sonetiin.

6. Lopuksi klikkaamalla Muuta tilaa, laskun tila muuttuu Siirretty Sonetiin laskun tilaan.

Takaisin ylös

Mitkä tiedot siirtyvät Severan laskulta myyntireskontraan Sonetiin

Laskun otsikkotaso  
Kenttä/tieto SeverassaKenttä SonetissaMerkkimäärä/Lisätietoja
Laskun numeroLaskunumero6
Laskun tyyppiLaskun laatu0 = veloituslasku
1=hyvityslasku
Laskun kirjauspäivämäärä
(laskun asetukset-välilehti)
Laskupäivä
Kirjauspäivä
6
Laskun päivämääräArvopäivä6
AsiakasnumeroTilaaja-asiakas
Laskutusasiakas
Toimitusasiakas
Asiakastunnus
10
ViitenroLaskun viite40
ViitteemmeViite40
MuistiinpanotLaskun info40
Laskun alvillinen loppusummaLaskun summa10
Laskun valuuttaValuuttatunnus3 / esim. USD=USA:n dollari
Valuuttakurssi (asetuksista)Valuuttakurssi12
Y-tunnusLiikeyritystunnus11
Asiakkaan nimiAakkossana
Asiakasnimi 1
30
Laskun osoiteOsoite 130
PostinumeroPostinumero10
PostitoimipaikkaPostitoimipaikka30
MaaMaan nimi30
Laskun kieliKieliLaskun kielikoodi: 1=suomi, 2=ruotsi, 3=englanti,
4=saksa, 5=ranksa, 6=viro (määrittele koodit sonetissa)
 Suoraveloitus/Sisäinen/eLaskuMikäli asiakkaalla on Severassa verkkolaskutiedot, lasku lähetetään verkkolaskuna.
Muussa tapauksessa lasku lähetetään suoraveloituksena.
VerkkolaskuosoiteVerkkolaskuosoite20
Välittäjän tunnusOperaattori20

 

Laskurivit  
Kenttä/tieto SeverassaKenttä SonetissaMerkkimäärä/Lisätietoja
Laskun numeroLaskunumero8
Laskurivin alviton summaRivin nettosumma13
Laskurivin alv osuusRivin alv summa13
Myyntitilin numeroMyyntitili10
Alv-tilin numeroAlv-tili 10
Laskurivin kuvausSelite40
Kustannuspaikan numeroKustannuspaikka15
TyönumeroTyönumero8
Tuotteen koodiNimiketunnus25
MääräMäärä10
YksikköYksikkö3
Alv-koodiVerokantatunnus1 esim. 0=veroton myynti ja 1=myynti 24%

Takaisin ylösOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.